Naujienos

Evangelizacija Kėdainiuose

2021-07-21

Iš „Biblijos kelio“ bažnyčios vaikų choras „Valio“ dalyvavo evangelizacijoje „Mūsų laiškas Kėdainiams“. Evangelizacija vyko 2021 metų liepos 17 dieną Kėdainiuose. Vaikų choro vadovė yra Gintare Kačkovska. Vaikai buvo gerai sutikti ir pavaišinti skaniais pietumis. Choras „Valio“ atliko dainas iš „Atgimimo vaikų“ repertuaro, taip pat iš savo repertuaro. Tą dieną oras buvo geras ir koncertas pavyko. Po koncerto vaikai nupiešė ir parašė palinkėjimą Kėdainių miestui. Laiškai į miestą buvo perduodami didelių plakatų su vaikų piešiniais pavidalu. Ačiū Dievui už mūsų vaikus, kurie skleidžia gerąją naujieną žmonėms Lietuvos miestuose, ypač Kėdainiuose!

Evangelizacija Kėdainiuose

2021-07-21

Iš „Biblijos kelio“ bažnyčios vaikų choras „Valio“ dalyvavo evangelizacijoje „Mūsų laiškas Kėdainiams“. Evangelizacija vyko 2021 metų liepos 17 dieną Kėdainiuose. Vaikų choro vadovė yra Gintare Kačkovska. Vaikai buvo gerai sutikti ir pavaišinti skaniais pietumis. Choras „Valio“ atliko dainas iš „Atgimimo vaikų“ repertuaro, taip pat iš savo repertuaro. Tą dieną oras buvo geras ir koncertas pavyko. Po koncerto vaikai nupiešė ir parašė palinkėjimą Kėdainių miestui. Laiškai į miestą buvo perduodami didelių plakatų su vaikų piešiniais pavidalu. Ačiū Dievui už mūsų vaikus, kurie skleidžia gerąją naujieną žmonėms Lietuvos miestuose, ypač Kėdainiuose!

Dovydo ir Dianos santuoka!

2021-07-21

„Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko Dovydo Baranovskio ir Dianos Chursinos vestuvės. Vestuvės įvyko 2021 m. liepos 17 d., šeštadienį. Diana, bažnyčios diakono Leonido Chursino ir Valentinos Chursinos paskutinis vaikas šeimoje. Dovydas Baranovskis yra bažnyčios “Kylanti šviesa” narys. Santuokos metu abi bažnyčios buvo suvienytos per vestuvių pokylį, bet, nepaisant to, kad gausioje Chursinų šeimoje yra daug artimųjų ir giminaičių iš jaunikio pusės, vestuvės vyko laikantis visų Lietuvos sveikatos priežiūros reikalavimų ir rekomendacijų. Buvo atsižvelgta į visas normas ir taisykles, kurių bando laikytis bažnyčia. Dievas te palaimina mūsų jaunus žmones, suteikdamas jiems: sveikatos, vaikų, reikalingų lėšų ir ilgų gyvenimo metų!

Dovydo ir Dianos santuoka!

2021-07-21

„Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko Dovydo Baranovskio ir Dianos Chursinos vestuvės. Vestuvės įvyko 2021 m. liepos 17 d., šeštadienį. Diana, bažnyčios diakono Leonido Chursino ir Valentinos Chursinos paskutinis vaikas šeimoje. Dovydas Baranovskis yra bažnyčios “Kylanti šviesa” narys. Santuokos metu abi bažnyčios buvo suvienytos per vestuvių pokylį, bet, nepaisant to, kad gausioje Chursinų šeimoje yra daug artimųjų ir giminaičių iš jaunikio pusės, vestuvės vyko laikantis visų Lietuvos sveikatos priežiūros reikalavimų ir rekomendacijų. Buvo atsižvelgta į visas normas ir taisykles, kurių bando laikytis bažnyčia. Dievas te palaimina mūsų jaunus žmones, suteikdamas jiems: sveikatos, vaikų, reikalingų lėšų ir ilgų gyvenimo metų!

Vandens krikštas – 2021

2021-07-07

Vandens krikštas vyko Biblijos kelio bažnyčioje 2021 m. liepos 3 d. prie Tapelio ežero. Pakrikštyti 7 žmonės. Daugeliui kelias į krikštą buvo ilgas ir labai sunkus, tačiau didis Viešpats, Jis sutvėrė gerą darbą iki galo. Šį sezoną pastoriaus šeimoje paskutinis pakrikštytas sūnus buvo Artūras Dmitrukas. Vandens krikštas tapo švente ne tik pakrikštytiesiems, bet ir visai bažnyčiai. Šventė vyko gamtoje. Ačiū Dievui už nuostabų orą! Vyko oficialus tarnavimas, krikštas, malda už pakrikštytuosius. Po oficialiosios dalies buvo padengtas didelis stalas, vyko žaidimai gamtoje, bendravimas su pakrikštytais žmonėmis ir bažnyčia. Pabaigoje buvo padarytos įsimintinos nuotraukos.

„Petras jiems tarė: atgailaukite ir tegul visi krikštijami Jėzaus Kristaus vardu už nuodėmių atleidimą, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną“ (Apd 2, 38).

Vandens krikštas – 2021

2021-07-07

Vandens krikštas vyko Biblijos kelio bažnyčioje 2021 m. liepos 3 d. prie Tapelio ežero. Pakrikštyti 7 žmonės. Daugeliui kelias į krikštą buvo ilgas ir labai sunkus, tačiau didis Viešpats, Jis sutvėrė gerą darbą iki galo. Šį sezoną pastoriaus šeimoje paskutinis pakrikštytas sūnus buvo Artūras Dmitrukas. Vandens krikštas tapo švente ne tik pakrikštytiesiems, bet ir visai bažnyčiai. Šventė vyko gamtoje. Ačiū Dievui už nuostabų orą! Vyko oficialus tarnavimas, krikštas, malda už pakrikštytuosius. Po oficialiosios dalies buvo padengtas didelis stalas, vyko žaidimai gamtoje, bendravimas su pakrikštytais žmonėmis ir bažnyčia. Pabaigoje buvo padarytos įsimintinos nuotraukos.

„Petras jiems tarė: atgailaukite ir tegul visi krikštijami Jėzaus Kristaus vardu už nuodėmių atleidimą, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną“ (Apd 2, 38).

Jaunimo stovykla 2021

2021-06-29

Birželio 24-27 dienomis Ignalinos krašte bažnyčioje „Biblijos kelias“ vyko jaunimo stovykla. Stovykla yra ant ežero kranto, aplink žaliuojančią gamtą. Ji įsikūrusi toli nuo miesto, kur švarus, natūralus oras. Jaunimui ir jaunoms šeimoms šios dienos stovykloje buvo nepamirštamos, kupinos įspūdžių ir turiningų įvykių. Stovykloje vyko seminaras apie „Šventosios Dvasios dovanas“. Seminaro pranešėjais buvo bažnyčios diakonai Arkadijus Ponomariovas ir Ruslanas Ielizarovas. Taip pat vyko susitikimai, kuriuose jaunimas šlovino Viešpatį ir dalijosi žodžiu. Stovykloje buvo jaunimo iš skirtingų bažnyčių. Buvo svečių: iš Lentvario, iš Turo bažnyčios ir „Gyvieji akmenys“. Šiomis dienomis vykusią stovyklą Dievas palaimino geru oru. Vyko žaidimai: futbolas, tinklinis, krepšinis, tenisas ir stalo žaidimai. Vaikai važinėjo su trosu. Taip pat birželio 26 dieną jie šventė Simono Ponomariovo, kuriam tą dieną sukako 11 metų, gimtadienį. Baigiant stovyklą, šeštadienio vakarą buvo pakūrenta pirtis, kuri yra ant ežero kranto. Bendras jaunimo bendravimas baigėsi aplink naktinį laužą, kur visi dalijosi savo įspūdžiais lageryje.

Jaunimo stovykla 2021

2021-06-29

Birželio 24-27 dienomis Ignalinos krašte bažnyčioje „Biblijos kelias“ vyko jaunimo stovykla. Stovykla yra ant ežero kranto, aplink žaliuojančią gamtą. Ji įsikūrusi toli nuo miesto, kur švarus, natūralus oras. Jaunimui ir jaunoms šeimoms šios dienos stovykloje buvo nepamirštamos, kupinos įspūdžių ir turiningų įvykių. Stovykloje vyko seminaras apie „Šventosios Dvasios dovanas“. Seminaro pranešėjais buvo bažnyčios diakonai Arkadijus Ponomariovas ir Ruslanas Ielizarovas. Taip pat vyko susitikimai, kuriuose jaunimas šlovino Viešpatį ir dalijosi žodžiu. Stovykloje buvo jaunimo iš skirtingų bažnyčių. Buvo svečių: iš Lentvario, iš Turo bažnyčios ir „Gyvieji akmenys“. Šiomis dienomis vykusią stovyklą Dievas palaimino geru oru. Vyko žaidimai: futbolas, tinklinis, krepšinis, tenisas ir stalo žaidimai. Vaikai važinėjo su trosu. Taip pat birželio 26 dieną jie šventė Simono Ponomariovo, kuriam tą dieną sukako 11 metų, gimtadienį. Baigiant stovyklą, šeštadienio vakarą buvo pakūrenta pirtis, kuri yra ant ežero kranto. Bendras jaunimo bendravimas baigėsi aplink naktinį laužą, kur visi dalijosi savo įspūdžiais lageryje.

Jurijaus Labučio laidotuvės

2021-06-23

2021 m. šeštadienį – birželio 19 d., įvyko Jurijaus Labučio laidotuvės. Žmona Vita liko našlė. Jurijus liko su sūnumi be tėvo. Liūdesys įvyko gausioje Česlavo Drazdo šeimoje, Jurijus buvo jo žentas. Reiškiame giliausią užuojautą pirmiausia Jurijaus šeimai ir visiems artimiesiems, kurie palaidojo artimą žmogų. Biblijos kelio bažnyčioje jis buvo bažnyčios narys. Kas nori, palaikykite Vitos šeimą, ši šeima namuose liko be savo maitintojo. Te paguodžia jus Viešpats!

Jurijaus Labučio laidotuvės

2021-06-23

2021 m. šeštadienį – birželio 19 d., įvyko Jurijaus Labučio laidotuvės. Žmona Vita liko našlė. Jurijus liko su sūnumi be tėvo. Liūdesys įvyko gausioje Česlavo Drazdo šeimoje, Jurijus buvo jo žentas. Reiškiame giliausią užuojautą pirmiausia Jurijaus šeimai ir visiems artimiesiems, kurie palaidojo artimą žmogų. Biblijos kelio bažnyčioje jis buvo bažnyčios narys. Kas nori, palaikykite Vitos šeimą, ši šeima namuose liko be savo maitintojo. Te paguodžia jus Viešpats!

Michalinos Kreidinos laidotuvės.

2021-06-12

Eidama 81 metus išėjo į amžinybę mūsų brangi sesuo Michalina Kreidina. Jos laidotuvės įvyko 2021 m. Birželio 6 d. Mitskūnų kaime. Reiškiame gilią užuojautą brangios sesers šeimai ir draugams. Michalina buvo uolios tarnautojos, mylinčios visus be išimties ir rūpestingos motinos, sesers ir močiutės pavyzdys.

„Ir aš išgirdau balsą iš dangaus, sakantį man: rašyk: nuo šiol palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje; jai, sako Dvasia, jie pailsės nuo savo darbų ir jų darbai seks paskui juos“ (Apr 14: 13).

Michalinos Kreidinos laidotuvės.

2021-06-12

Eidama 81 metus išėjo į amžinybę mūsų brangi sesuo Michalina Kreidina. Jos laidotuvės įvyko 2021 m. Birželio 6 d. Mitskūnų kaime. Reiškiame gilią užuojautą brangios sesers šeimai ir draugams. Michalina buvo uolios tarnautojos, mylinčios visus be išimties ir rūpestingos motinos, sesers ir močiutės pavyzdys.

„Ir aš išgirdau balsą iš dangaus, sakantį man: rašyk: nuo šiol palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje; jai, sako Dvasia, jie pailsės nuo savo darbų ir jų darbai seks paskui juos“ (Apr 14: 13).

Sekminės Biblijos kelio bažnyčioje – 2021 m.

2021-05-27

Gegužės 23 d., sekmadienį, Biblijos kelio bažnyčia šventė Sekminių dieną. Ši šventė simbolizuoja apaštalų krikštą Šventąja Dvasia penkiasdešimtą dieną po Kristaus žengimo į dangų. Krikščioniams tai yra didis Viešpaties pažadas, kuris iki šiol yra išliejamas ant Dievo vaikų. Šią šventinę dieną bažnyčioje koncertavo: šlovinimo grupė, vyrų choras „Mažoras“ ir vaikai. Vyresnieji broliai pasidalino žodžiu. Pirmoji Sekminių diena ir Jo pažadų įvykdymas aprašyti Apd. 2, 1–4.

Sekminės Biblijos kelio bažnyčioje – 2021 m.

2021-05-27

Gegužės 23 d., sekmadienį, Biblijos kelio bažnyčia šventė Sekminių dieną. Ši šventė simbolizuoja apaštalų krikštą Šventąja Dvasia penkiasdešimtą dieną po Kristaus žengimo į dangų. Krikščioniams tai yra didis Viešpaties pažadas, kuris iki šiol yra išliejamas ant Dievo vaikų. Šią šventinę dieną bažnyčioje koncertavo: šlovinimo grupė, vyrų choras „Mažoras“ ir vaikai. Vyresnieji broliai pasidalino žodžiu. Pirmoji Sekminių diena ir Jo pažadų įvykdymas aprašyti Apd. 2, 1–4.

Jaunimo konferencija 2021 m.

2021-05-27

2021 m. Gegužės 15 d., sekmadienį, Biblijos kelio bažnyčioje vyko jaunimo konferencija. Konferencijos šūkis buvo toks: „… radau vyrą pagal savo širdį“ (Apd 13:22). Dėl pandemijos ir apribojimų konferencija vyko tik vieną dieną. Daugelis vyresnių brolių negalėjo dalyvauti dėl apribojimų, todėl konferencija vyko dviem būdais: neprisijungus ir internetu. Šiuolaikinių kompiuterinių technologijų dėka vyko tiesioginė transliacija su vyresniaisiais broliais, kurie mokė jaunimą. Vaizdo įraše buvo nurodymai: pastorius Igoris Azanovas (Baltarusija), vyskupas Viktoras Altuchovas (Latvija), vyskupas Aleksandras Čiurbakovas (Estija), Artiomas Rusajevas (Daugpilis). Taip pat jaunimo konferencijoje dalyvavo svečiai su kiekybiniu apribojimu iš: Pabradės, Rygos, Lentvario, Latvijos, Ukrainos, Klaipėdos ir vyskupo Fiodoro Bajerio iš Kauno. Tai buvo pirmas kartas, kai jaunimo konferencija buvo surengta tokiu būdu, tikimės, kad kitą kartą galėsime pamatyti daugelį ir kartu pašlovinti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardą.

Jaunimo konferencija 2021 m.

2021-05-27

2021 m. Gegužės 15 d., sekmadienį, Biblijos kelio bažnyčioje vyko jaunimo konferencija. Konferencijos šūkis buvo toks: „… radau vyrą pagal savo širdį“ (Apd 13:22). Dėl pandemijos ir apribojimų konferencija vyko tik vieną dieną. Daugelis vyresnių brolių negalėjo dalyvauti dėl apribojimų, todėl konferencija vyko dviem būdais: neprisijungus ir internetu. Šiuolaikinių kompiuterinių technologijų dėka vyko tiesioginė transliacija su vyresniaisiais broliais, kurie mokė jaunimą. Vaizdo įraše buvo nurodymai: pastorius Igoris Azanovas (Baltarusija), vyskupas Viktoras Altuchovas (Latvija), vyskupas Aleksandras Čiurbakovas (Estija), Artiomas Rusajevas (Daugpilis). Taip pat jaunimo konferencijoje dalyvavo svečiai su kiekybiniu apribojimu iš: Pabradės, Rygos, Lentvario, Latvijos, Ukrainos, Klaipėdos ir vyskupo Fiodoro Bajerio iš Kauno. Tai buvo pirmas kartas, kai jaunimo konferencija buvo surengta tokiu būdu, tikimės, kad kitą kartą galėsime pamatyti daugelį ir kartu pašlovinti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardą.

Mamų šventė 2021.05.02

2021-05-04

Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje įprasta švęsti Motinos dieną. 2021 m. Gegužės 2 d. „Biblijos kelio“ bažnyčioje vyko šventinis sekmadienio susitikimas, skirtas mūsų mieloms motinoms. Jaunimas mūsų puikių mamų garbei padainavo gražią dainą. Šventinio susitikimo pabaigoje jaunimas įteikė gėles visoms mamoms, kurios dalyvavo šventinėse sekmadienio pamaldose. Sveikiname visas brangias mamas su šia nuostabia pavasario diena! Motinos diena neveltui siejama su pavasariu, kai gamta pradeda atgyti ir viskas aplinkui prisipildo nauju gyvenimu. Biblijoje sakoma: „Ir Adomas pavadino savo žmoną vardu: Ieva, nes ji tapo visų gyvųjų motina“ (Pr 3:20).

Mamų šventė 2021.05.02

2021-05-04

Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje įprasta švęsti Motinos dieną. 2021 m. Gegužės 2 d. „Biblijos kelio“ bažnyčioje vyko šventinis sekmadienio susitikimas, skirtas mūsų mieloms motinoms. Jaunimas mūsų puikių mamų garbei padainavo gražią dainą. Šventinio susitikimo pabaigoje jaunimas įteikė gėles visoms mamoms, kurios dalyvavo šventinėse sekmadienio pamaldose. Sveikiname visas brangias mamas su šia nuostabia pavasario diena! Motinos diena neveltui siejama su pavasariu, kai gamta pradeda atgyti ir viskas aplinkui prisipildo nauju gyvenimu. Biblijoje sakoma: „Ir Adomas pavadino savo žmoną vardu: Ieva, nes ji tapo visų gyvųjų motina“ (Pr 3:20).

Velykos Biblijos kelio bažnyčioje – 2021 m

2021-04-13

Iškilmingą šventę, 2021 m. Balandžio 4 d., sekmadienį „Biblijos kelio“ bažnyčioje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, žmonės švenčia Jėzaus Kristaus Velykas. Šią Velykų dieną Dievo bažnyčia mini mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. Daugelis lyderių ir didžių žmonių sukilo ir mirė, tačiau tik apie Kristų iš kartos į kartą perduodama šlovė ir iškilmingi pagyrimai pagerbiant Jėzaus Kristaus gimimą ir prisikėlimą. Ir visa tai todėl, kad Jis gimė, mirė ir prisikėlė dėl kiekvieno žmogaus ir apskritai dėl žmonijos, kad gyventume šioje žemėje ir būtume laisvi nuo savo nuodėmių. Jis suteikia mums gyvybę ne tik šiame amžiuje, bet ir amžinybėje, kurios negalėjo suteikti nė vienas planetos lyderis ar didis žmogus. Garbė Jam už mūsų, krikščionių, kurie tikime ir šloviname Jo vardą, gimimą ir prisikėlimą! Ir dėl tų, kurie priims Jį kaip gelbėtoją savo širdyje.

Velykos Biblijos kelio bažnyčioje – 2021 m

2021-04-13

Iškilmingą šventę, 2021 m. Balandžio 4 d., sekmadienį „Biblijos kelio“ bažnyčioje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, žmonės švenčia Jėzaus Kristaus Velykas. Šią Velykų dieną Dievo bažnyčia mini mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. Daugelis lyderių ir didžių žmonių sukilo ir mirė, tačiau tik apie Kristų iš kartos į kartą perduodama šlovė ir iškilmingi pagyrimai pagerbiant Jėzaus Kristaus gimimą ir prisikėlimą. Ir visa tai todėl, kad Jis gimė, mirė ir prisikėlė dėl kiekvieno žmogaus ir apskritai dėl žmonijos, kad gyventume šioje žemėje ir būtume laisvi nuo savo nuodėmių. Jis suteikia mums gyvybę ne tik šiame amžiuje, bet ir amžinybėje, kurios negalėjo suteikti nė vienas planetos lyderis ar didis žmogus. Garbė Jam už mūsų, krikščionių, kurie tikime ir šloviname Jo vardą, gimimą ir prisikėlimą! Ir dėl tų, kurie priims Jį kaip gelbėtoją savo širdyje.

1 2 3 7