Naujienos

Vandens krikštas 2024 m

2024-07-20

Vandens krikštas vyko „Biblijos kelio“ bažnyčioje prie „Tapelių“ ežero – 2024-07-06. Buvo pakrikštyti Ana Nerya ir Pavelas Svoboda. Krikštijo bažnyčios diakonas Ruslanas Elezarovas.
Anna į Lietuvą atvyko iš Ukrainos, Odesos srities, su šeima. Pavelas visada buvo mūsų, iš Lietuvos.
Šis renginys yra šventė visiems bažnyčios nariams! Labai daug brolių ir seserų atėjo palaikyti ir pasveikinti Pavelą ir Aną su tokiu teisingu jų gyvenimo sprendimu. Programoje buvo psalmės, krikštynos, maldos ir sveikinimai krikštijantiems. Taip pat gamtoje buvo gausus stalas su skanėstais, žaidimais gamtoje ir nuostabiais pokalbiais su broliais ir seserimis.
Pakrikštytieji į bažnyčios narius buvo priimti liepos 14 d. Visi vieningai paskelbė sutikimą dėl naujų bažnyčios narių! Sveikiname savo jaunuosius bažnyčios narius ir linkime prisijungti prie vietinės bažnyčios dirbti ir tarnauti mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui!
Ypatingas ačiū mūsų jauniesiems virėjams (broliams), vadovaujamiems Veniamino Šnitkovo!
Taip pat ačiū operatoriams, tarnautojams ir mūsų muzikantams už iškilmingos šventės organizavimą! Telaimina jus visus Dievas!

Vandens krikštas 2024 m

2024-07-20

Vandens krikštas vyko „Biblijos kelio“ bažnyčioje prie „Tapelių“ ežero – 2024-07-06. Buvo pakrikštyti Ana Nerya ir Pavelas Svoboda. Krikštijo bažnyčios diakonas Ruslanas Elezarovas.
Anna į Lietuvą atvyko iš Ukrainos, Odesos srities, su šeima. Pavelas visada buvo mūsų, iš Lietuvos.
Šis renginys yra šventė visiems bažnyčios nariams! Labai daug brolių ir seserų atėjo palaikyti ir pasveikinti Pavelą ir Aną su tokiu teisingu jų gyvenimo sprendimu. Programoje buvo psalmės, krikštynos, maldos ir sveikinimai krikštijantiems. Taip pat gamtoje buvo gausus stalas su skanėstais, žaidimais gamtoje ir nuostabiais pokalbiais su broliais ir seserimis.
Pakrikštytieji į bažnyčios narius buvo priimti liepos 14 d. Visi vieningai paskelbė sutikimą dėl naujų bažnyčios narių! Sveikiname savo jaunuosius bažnyčios narius ir linkime prisijungti prie vietinės bažnyčios dirbti ir tarnauti mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui!
Ypatingas ačiū mūsų jauniesiems virėjams (broliams), vadovaujamiems Veniamino Šnitkovo!
Taip pat ačiū operatoriams, tarnautojams ir mūsų muzikantams už iškilmingos šventės organizavimą! Telaimina jus visus Dievas!

Vladimiro ir Natašos Melnikovos laiminimas 2024 m

2024-07-09

Vladimiro ir Natalijos Melnikovos laiminimas įvyko „Biblijos kelio“ bažnyčioje 2024 m. birželio 30 d. Tai yra tarptautinė pora – Vladimiras yra iš Ukrainos, o Natalija – iš Baltarusijos. Porą palaimino vyresnysis bažnyčios pastorius Marekas Syrvida. Šio įvykio garbei Vladimiras ir Natalija pakvietė visą bažnyčią į furšetą! Sveikiname porą ir linkime ilgų santuokos metų! Te laimina ir te padeda Viešpats visame kame!

Vladimiro ir Natašos Melnikovos laiminimas 2024 m

2024-07-09

Vladimiro ir Natalijos Melnikovos laiminimas įvyko „Biblijos kelio“ bažnyčioje 2024 m. birželio 30 d. Tai yra tarptautinė pora – Vladimiras yra iš Ukrainos, o Natalija – iš Baltarusijos. Porą palaimino vyresnysis bažnyčios pastorius Marekas Syrvida. Šio įvykio garbei Vladimiras ir Natalija pakvietė visą bažnyčią į furšetą! Sveikiname porą ir linkime ilgų santuokos metų! Te laimina ir te padeda Viešpats visame kame!

Jaunimo stovykla 2024 m

2024-06-21

Birželio 14-16 dienomis bažnyčioje „Biblijos kelias“ vyko jaunimo stovykla Ignalinos krašte. Stovyklos programoje buvo seminaras, susitikimai, pamaldos, asmeniniai pokalbiai su tarnautojais. Seminaro pranešėjas – bažnyčios pastorius Lucianas Statnikas iš Briuselio, Belgijos. Seminaro šūkis – „Dievas žino ketinimus tau, ketinimą gėriui, o ne blogiui, duoti ateitį ir viltį“.
Seminaro šūkis paimtas iš Šventojo Rašto (Judo 20-21 eil.). Pamokymais dalijosi Lucianas (bažnyčios pastorius iš Belgijos), Davidas Skrypnikas (jaunimo vadovas), Arkadijus Ponomariovas (vaikų stovyklos direktorius) ir sesuo deklamavo eilėraštį.
Jaunimas atvyko iš įvairių Lietuvos bažnyčių: „Biblijos kelio“ Vilniuje, Lentvario, Liepkalnio, Kauno ir Visagino.
Programoje taip pat buvo sportiniai žaidimai, stalo žaidimai, didelis laužas ir pirtis. Jaunimas labai smagiai leido laiką prie ežero kranto, nuostabios gamtos apsuptyje. Dėkojame virėjoms, kurios skaniai gamino ir gausiai pavaišino stovyklos dalyvius!

Jaunimo stovykla 2024 m

2024-06-21

Birželio 14-16 dienomis bažnyčioje „Biblijos kelias“ vyko jaunimo stovykla Ignalinos krašte. Stovyklos programoje buvo seminaras, susitikimai, pamaldos, asmeniniai pokalbiai su tarnautojais. Seminaro pranešėjas – bažnyčios pastorius Lucianas Statnikas iš Briuselio, Belgijos. Seminaro šūkis – „Dievas žino ketinimus tau, ketinimą gėriui, o ne blogiui, duoti ateitį ir viltį“.
Seminaro šūkis paimtas iš Šventojo Rašto (Judo 20-21 eil.). Pamokymais dalijosi Lucianas (bažnyčios pastorius iš Belgijos), Davidas Skrypnikas (jaunimo vadovas), Arkadijus Ponomariovas (vaikų stovyklos direktorius) ir sesuo deklamavo eilėraštį.
Jaunimas atvyko iš įvairių Lietuvos bažnyčių: „Biblijos kelio“ Vilniuje, Lentvario, Liepkalnio, Kauno ir Visagino.
Programoje taip pat buvo sportiniai žaidimai, stalo žaidimai, didelis laužas ir pirtis. Jaunimas labai smagiai leido laiką prie ežero kranto, nuostabios gamtos apsuptyje. Dėkojame virėjoms, kurios skaniai gamino ir gausiai pavaišino stovyklos dalyvius!

Glikerijos Semenkovos laidotuvės 2024 m

2024-06-13

Sulaukusi 88 metų sesuo Viešpatyje Glikeria Semenkova iškeliavo į amžinybę – 2024 m. birželio 3 d. Laidotuvės įvyko birželio 4 d. Sesuo buvo maldininkė. Ji labai daug dirbo geruose darbuose ir visada liejo Dievo meilę. Labai malonios sielos žmogus! Labai šviesi ir atgailaujanti dvasia! Ji visada gyvens mūsų širdyse kaip geras pavyzdys Kristuje Jėzuje! Reikia pasakyti, kad beveik visa jos šeima buvo susipažinusi su Viešpačiu ir bažnyčia. Daugelis ir toliau tarnauja Viešpačiui ir lanko bažnyčią. Reiškiame užuojautą visiems artimiesiems ir draugams, ypač dukrai Verai ir Vladimirui.

Glikerijos Semenkovos laidotuvės 2024 m

2024-06-13

Sulaukusi 88 metų sesuo Viešpatyje Glikeria Semenkova iškeliavo į amžinybę – 2024 m. birželio 3 d. Laidotuvės įvyko birželio 4 d. Sesuo buvo maldininkė. Ji labai daug dirbo geruose darbuose ir visada liejo Dievo meilę. Labai malonios sielos žmogus! Labai šviesi ir atgailaujanti dvasia! Ji visada gyvens mūsų širdyse kaip geras pavyzdys Kristuje Jėzuje! Reikia pasakyti, kad beveik visa jos šeima buvo susipažinusi su Viešpačiu ir bažnyčia. Daugelis ir toliau tarnauja Viešpačiui ir lanko bažnyčią. Reiškiame užuojautą visiems artimiesiems ir draugams, ypač dukrai Verai ir Vladimirui.

Veros Odariuk laidotuvės 2024 m

2024-06-13

Sesuo Viešpatyje Vera Odariuk mirė 2024 m. birželio 2 d. Ji mirė, kai jai buvo 99 metai ir 9 mėnesiai. 2024 m. rugpjūčio 27 d. jai būtų sukakę 100 metų! Laidotuvės įvyko 2024 m. birželio 3 d. Vera yra Olios Evtuhovos motina ir Katios bei Nastios močiutė. Reiškiame užuojautą visiems artimiesiems ir draugams. Tegul Viešpats jus paguodžia ir sustiprina.

Veros Odariuk laidotuvės 2024 m

2024-06-13

Sesuo Viešpatyje Vera Odariuk mirė 2024 m. birželio 2 d. Ji mirė, kai jai buvo 99 metai ir 9 mėnesiai. 2024 m. rugpjūčio 27 d. jai būtų sukakę 100 metų! Laidotuvės įvyko 2024 m. birželio 3 d. Vera yra Olios Evtuhovos motina ir Katios bei Nastios močiutė. Reiškiame užuojautą visiems artimiesiems ir draugams. Tegul Viešpats jus paguodžia ir sustiprina.

Tėvo diena – 2024 m

2024-06-13

Lietuvoje Tėvo diena buvo minima birželio 2 d. Ši šventė buvo sukurta ne taip seniai, remiant tradicinę šeimą, taip pat palaikyti tėvus ir palaikyti tėvystę šeimose. Tai reikšminga šventė ir mūsų bažnyčioje. Remti tėčius, kurie aprūpina daugiavaikes šeimas. Šventės garbei buvo skaitomas eilėraštis tėčiams. Jaunimas paruošė sveikinimo staigmenų su atsisveikinimo linkėjimais iš Šventojo Rašto. Sveikiname visus savo brolius, vyrus ir tėčius, kurie dirba ir rūpinasi savo šeimomis! Taip pat bažnyčioje daug dirbama, kad šeimos būtų dvasingos ir sveikos. Telaimina jus Viešpats, tesuteikia stiprybės, kantrybės ir meilės!

Tėvo diena – 2024 m

2024-06-13

Lietuvoje Tėvo diena buvo minima birželio 2 d. Ši šventė buvo sukurta ne taip seniai, remiant tradicinę šeimą, taip pat palaikyti tėvus ir palaikyti tėvystę šeimose. Tai reikšminga šventė ir mūsų bažnyčioje. Remti tėčius, kurie aprūpina daugiavaikes šeimas. Šventės garbei buvo skaitomas eilėraštis tėčiams. Jaunimas paruošė sveikinimo staigmenų su atsisveikinimo linkėjimais iš Šventojo Rašto. Sveikiname visus savo brolius, vyrus ir tėčius, kurie dirba ir rūpinasi savo šeimomis! Taip pat bažnyčioje daug dirbama, kad šeimos būtų dvasingos ir sveikos. Telaimina jus Viešpats, tesuteikia stiprybės, kantrybės ir meilės!

Sekmadienio mokyklos išleistuvės – 2024 m

2024-06-06

Vasaros pradžioje bažnyčia Biblijos kelias paskelbė sekmadieninės mokyklos pabaigą – 2024 m. birželio 2 d. Iš viso bažnyčioje yra 7 klasės. Jų:
rusų – 4 kl.
lietuvių – 3 kl.

Sekmadieninėje mokykloje dirba apie 30 mokytojų ir mentorių. Mūsų bažnyčioje sekmadieninėje mokykloje mokosi apie 100 vaikų.

Mokytojai mokslo metų pabaigai savo mokiniams surengė šventinį stalą ir programą. Dėkojame mokyklos direktoriui Aleksandrui Gruščenkai už sekmadieninės mokyklos organizavimą ir atsakomybę! Taip pat ypatingas ačiū mokytojams ir mentoriams, kurie pasidalino savo žiniomis ir įgūdžiais su vaikais! Visus, norinčius vasarą dirbti su vaikais, prašome kreiptis į sekmadieninės mokyklos direktorių Aleksandrą. Linkime visiems gerų švenčių ir į naujus mokslo metus ateiname su naujomis jėgomis ir naujomis idėjomis!

Sekmadienio mokyklos išleistuvės – 2024 m

2024-06-06

Vasaros pradžioje bažnyčia Biblijos kelias paskelbė sekmadieninės mokyklos pabaigą – 2024 m. birželio 2 d. Iš viso bažnyčioje yra 7 klasės. Jų:
rusų – 4 kl.
lietuvių – 3 kl.

Sekmadieninėje mokykloje dirba apie 30 mokytojų ir mentorių. Mūsų bažnyčioje sekmadieninėje mokykloje mokosi apie 100 vaikų.

Mokytojai mokslo metų pabaigai savo mokiniams surengė šventinį stalą ir programą. Dėkojame mokyklos direktoriui Aleksandrui Gruščenkai už sekmadieninės mokyklos organizavimą ir atsakomybę! Taip pat ypatingas ačiū mokytojams ir mentoriams, kurie pasidalino savo žiniomis ir įgūdžiais su vaikais! Visus, norinčius vasarą dirbti su vaikais, prašome kreiptis į sekmadieninės mokyklos direktorių Aleksandrą. Linkime visiems gerų švenčių ir į naujus mokslo metus ateiname su naujomis jėgomis ir naujomis idėjomis!

Šeimos seminaras 2024 m

2024-06-06

2024 m. birželio 1-2 dienomis Biblijos kelio bažnyčioje vyko šeimos seminaras. Seminaro tema „Darni šeima – svajonė ar realybė? Seminaro vadovas – Bresto, Baltarusijos, “Betelio” bažnyčios pastorius. Psichologijos magistras. Turi 15 metų konsultacinių pokalbių su bažnytinėmis šeimomis patirtį – Aleksandras Savčiukas.

Taip pat vyko konsultacinis pokalbis su viengungiais ir našlėmis – 2024 m. birželio 5 d. Taip pat vyko asmeniniai pokalbiai ir maldos už atskiras bažnyčios šeimas.

Seminaro temos buvo suskirstytos į etapus:

1. Sutuoktinių poreikis šeimoje;

2. Darnių santykių šeimoje strategija;

3. Kokios yra skyrybų priežastys ir prielaidos tam?

Kad tėvai galėtų saugiai dalyvauti šeimos seminare, bažnyčios jaunimas sugalvojo programą vaikams. Buvo mentoriai ir renginių organizatoriai, kad vaikai puikiai praleistų laiką. Buvo surengtas didžiulis batutas – atrakcijos.

Buvo paruošta cukraus vata, kuri labai nudžiugino vaikus.

Aikštelėje prie bažnyčios buvo organizuojamos sporto žaidynės.

Taip pat visiems buvo surengti skanūs pietūs. Ją organizavo jaunuoliai, globojami mūsų virėjo Veniamino Šnitkovo. Dėkojame visiems šio renginio organizatoriams! Taip pat ypatingas ačiū mūsų gerbiamam svečiui Aleksandrui Savčiukui ir jo žmonai! Seminaras buvo vienas geriausių mūsų bažnyčios istorijoje! Jis buvo labai ugdantis ir naudingas visiems! Taip pat ačiū operatoriams, kurie suorganizavo seminaro internetinį transliavimą ir įrašymą, kad jis būtų prieinamas visiems. Taip pat ypatinga padėka mūsų bažnyčios vadovybei! Tegul Viešpats jus visus palaimina!

Šeimos seminaras 2024 m

2024-06-06

2024 m. birželio 1-2 dienomis Biblijos kelio bažnyčioje vyko šeimos seminaras. Seminaro tema „Darni šeima – svajonė ar realybė? Seminaro vadovas – Bresto, Baltarusijos, “Betelio” bažnyčios pastorius. Psichologijos magistras. Turi 15 metų konsultacinių pokalbių su bažnytinėmis šeimomis patirtį – Aleksandras Savčiukas.

Taip pat vyko konsultacinis pokalbis su viengungiais ir našlėmis – 2024 m. birželio 5 d. Taip pat vyko asmeniniai pokalbiai ir maldos už atskiras bažnyčios šeimas.

Seminaro temos buvo suskirstytos į etapus:

1. Sutuoktinių poreikis šeimoje;

2. Darnių santykių šeimoje strategija;

3. Kokios yra skyrybų priežastys ir prielaidos tam?

Kad tėvai galėtų saugiai dalyvauti šeimos seminare, bažnyčios jaunimas sugalvojo programą vaikams. Buvo mentoriai ir renginių organizatoriai, kad vaikai puikiai praleistų laiką. Buvo surengtas didžiulis batutas – atrakcijos.

Buvo paruošta cukraus vata, kuri labai nudžiugino vaikus.

Aikštelėje prie bažnyčios buvo organizuojamos sporto žaidynės.

Taip pat visiems buvo surengti skanūs pietūs. Ją organizavo jaunuoliai, globojami mūsų virėjo Veniamino Šnitkovo. Dėkojame visiems šio renginio organizatoriams! Taip pat ypatingas ačiū mūsų gerbiamam svečiui Aleksandrui Savčiukui ir jo žmonai! Seminaras buvo vienas geriausių mūsų bažnyčios istorijoje! Jis buvo labai ugdantis ir naudingas visiems! Taip pat ačiū operatoriams, kurie suorganizavo seminaro internetinį transliavimą ir įrašymą, kad jis būtų prieinamas visiems. Taip pat ypatinga padėka mūsų bažnyčios vadovybei! Tegul Viešpats jus visus palaimina!

Sekminių šventė – 2024 m

2024-05-27

„Biblijos kelio“ bažnyčioje vyko Sekminių šventė – 2024 m. gegužės 19 d. 10:00 val. Tai labai svarbi šventė bažnyčiai, tai Šventosios Dvasios žengimo diena. Šventasis Raštas sako: „Bet jūs gausite jėgos, kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Nuo tos dienos, kai Šventoji Dvasia nužengė į žemę pagal pažadą, gimė Jėzaus Kristaus Bažnyčia! Rytinėse pamaldose vietinės bažnyčios jaunimas giedojo kaip šventinės programos dalis. Savo liudijimu pasidalijo bažnyčios pastorius Česlovas. Brolis Danielis pasakė pamokymą. Taip pat buvo meldžiamasi už Šventosios Dvasios krikštą ir keli jauni broliai patyrė krikštą.

Vakaro pamaldose šio įvykio garbei Lietuvos bažnyčios iš Lentvario, Kauno, Vilniaus ir Liepkalnio. Iš keturių Lietuvos bažnyčių mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardui šlovinti susibūrė choras, vadovaujamas Davido Skrypniko. Pamokomą žodį tarė Lietuvos vyskupas Fiodoras B. Pamokslą apie Šventosios Dvasios krikštą pasakė pastorius Anatolijus ir buvo malda apie tai, keli jauni broliai patyrė krikšta. Pamokančiais žodžiais dalijosi ir vyresni broliai: Marek S., Kazimir B. Iškilmingos dalies pabaigoje buvo arbata/kava ir malonus bendravimas su broliais ir seserimis. Dėkojame visiems šio reikšmingo renginio dalyviams, taip pat mūsų brangioms šeimininkėms virtuvėje! Tegul Viešpats jus visus palaimina!

Sekminių šventė – 2024 m

2024-05-27

„Biblijos kelio“ bažnyčioje vyko Sekminių šventė – 2024 m. gegužės 19 d. 10:00 val. Tai labai svarbi šventė bažnyčiai, tai Šventosios Dvasios žengimo diena. Šventasis Raštas sako: „Bet jūs gausite jėgos, kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių“ (Apd 1, 8). Nuo tos dienos, kai Šventoji Dvasia nužengė į žemę pagal pažadą, gimė Jėzaus Kristaus Bažnyčia! Rytinėse pamaldose vietinės bažnyčios jaunimas giedojo kaip šventinės programos dalis. Savo liudijimu pasidalijo bažnyčios pastorius Česlovas. Brolis Danielis pasakė pamokymą. Taip pat buvo meldžiamasi už Šventosios Dvasios krikštą ir keli jauni broliai patyrė krikštą.

Vakaro pamaldose šio įvykio garbei Lietuvos bažnyčios iš Lentvario, Kauno, Vilniaus ir Liepkalnio. Iš keturių Lietuvos bažnyčių mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardui šlovinti susibūrė choras, vadovaujamas Davido Skrypniko. Pamokomą žodį tarė Lietuvos vyskupas Fiodoras B. Pamokslą apie Šventosios Dvasios krikštą pasakė pastorius Anatolijus ir buvo malda apie tai, keli jauni broliai patyrė krikšta. Pamokančiais žodžiais dalijosi ir vyresni broliai: Marek S., Kazimir B. Iškilmingos dalies pabaigoje buvo arbata/kava ir malonus bendravimas su broliais ir seserimis. Dėkojame visiems šio reikšmingo renginio dalyviams, taip pat mūsų brangioms šeimininkėms virtuvėje! Tegul Viešpats jus visus palaimina!

Jaunimo konferencija 2024 m

2024-05-14

2024 metų gegužės 2-5 dienomis Biblijos kelio bažnyčioje vyko jaunimo konferencija. Konferencijos šūkis paimtas iš Biblijos „Dvasios ir tiesos garbintojai…“ (Jn 4, 23-24).

Baltijos tarptautinėje jaunimo konferencijoje dalyvavo svečiai iš šių šalių:
1. Lietuva,
2. Latvija,
3. Estija,
4. Lenkija,
5. Ukraina,
6. Baltarusija,
7. Rusija,
8. Izraelis,
9. Suomija,
10. Airija,
11. Australija.
Į konferenciją atvyko jaunimas iš įvairių bažnyčių ir miestų. Buvo svečių iš šių bažnyčių:
1] Lietuva: Vilnius (bažnyčia) „Biblijos kelias“, Lepkalnio, Lentvaris, Pabradė, Kaunas, Klaipėda, Širvintai.
2] Estija: Valgy, Tartu, Pärnu, Narva, Talinas.
3] Latvija: Liepoja, Daugpilis, Ryga (bažnyčia) „Apreiškimas“.
4] Lenkija: Varšuva, Liegnicas.
5] Baltarusija: Minskas.
6] Izraelis: ponas Arielis.

Taip pat UCCVE Baltijos šalių jaunimo konferencijoje dalyvavo vyresni broliai:
V. Altuhovas (OTSKHVE Baltijos bažnyčių vyskupas).
F. Baer (Lietuvos vyskupas).
R. Šomeris (Izraelio Arielio bažnyčios presbiteris).
O. Oleksyukas (Narvos presbiteris, Estija).
A. Gvenetadzė (Apreiškimo bažnyčios diakonas, Ryga, Latvija. Vasaros stovyklų organizatorius ir vadovas).
V. Rusalejevas (Daugpilio bažnyčios diakonas, Latvija).
D. Kudriachkovas (jaunimo vadovas Apreiškimo bažnyčioje, Ryga, Latvija).

Iš viso jaunimo konferencijoje dalyvavo 320 žmonių!

Šiomis dienomis jaunimo konferencijos metu buvo daug renginių, būtent:

1) Sekmadienis – gegužės 5 d. buvo švenčiamos kaip „stačiatikių Velykos“ (pagal Julijaus kalendorių). Bažnyčios patarnautojai su šia švente pasveikino visus, kurie šiomis dienomis šventė Velykas;

2) Buvo atliekama malda patepant aliejumi. Vyresnieji bažnyčių broliai meldėsi už tuos, kurie išreiškė norą melstis už išgijimą;

3) Taip pat penktadienį ir šeštadienį vyko seminaras „Šventosios Dvasios krikštas“. Jame dalyvauti ir tikėjimo pamokymus galėjo gauti visi norintys jaunuoliai. Po seminaro 8-12 jaunuolių patyrė Šventosios Dvasios krikštą! Telaimina Dievas!

4) Taip pat gegužės 5 dieną Lietuvoje buvo minima Motinos diena. Biblijos kelio bažnyčios jaunimas pasveikino visas mamas (ir būsimas mamas) su šia nuostabia pavasario švente! Kiekviena mama kaip sveikinimo ženklą gavo nedidelį prizą su šventraščiu.

Jaunimo konferencijos pranešėjas buvo vyresnysis iš Izraelio Rishat Shomer.

Konferencijos temos daugiausia buvo apie Viešpaties garbinimą dvasioje ir tiesoje.

Konferencijos programoje taip pat buvo psalmės, eilėraščiai, liudijimai, pamokantys žodžiai vyresniems broliams, sveikinimai mamoms, maldos, atsakymai į klausimus ir asmeniniai pokalbiai su vyresniaisiais broliais. Pabaigoje visi vyresnieji sąjungos broliai meldėsi ir palaimino visą atvykusį jaunimą!

Ypatingas ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios jaunimo konferencijos! Dėkojame vietos bažnyčios jaunimui, visiems operatoriams, nakvynės organizatoriams, registratorėms, programos kūrėjams, visiems patarnautojams ir, žinoma, virtuvės šeimininkėms! Jie dirbo keletą dienų, kad pamaitintų daugybę svečių. Ypatingas ačiū mūsų jaunajam virėjui Veniamin Shnitkov! Telaimina jus visus Viešpats!!!

Jaunimo konferencija 2024 m

2024-05-14

2024 metų gegužės 2-5 dienomis Biblijos kelio bažnyčioje vyko jaunimo konferencija. Konferencijos šūkis paimtas iš Biblijos „Dvasios ir tiesos garbintojai…“ (Jn 4, 23-24).

Baltijos tarptautinėje jaunimo konferencijoje dalyvavo svečiai iš šių šalių:
1. Lietuva,
2. Latvija,
3. Estija,
4. Lenkija,
5. Ukraina,
6. Baltarusija,
7. Rusija,
8. Izraelis,
9. Suomija,
10. Airija,
11. Australija.
Į konferenciją atvyko jaunimas iš įvairių bažnyčių ir miestų. Buvo svečių iš šių bažnyčių:
1] Lietuva: Vilnius (bažnyčia) „Biblijos kelias“, Lepkalnio, Lentvaris, Pabradė, Kaunas, Klaipėda, Širvintai.
2] Estija: Valgy, Tartu, Pärnu, Narva, Talinas.
3] Latvija: Liepoja, Daugpilis, Ryga (bažnyčia) „Apreiškimas“.
4] Lenkija: Varšuva, Liegnicas.
5] Baltarusija: Minskas.
6] Izraelis: ponas Arielis.

Taip pat UCCVE Baltijos šalių jaunimo konferencijoje dalyvavo vyresni broliai:
V. Altuhovas (OTSKHVE Baltijos bažnyčių vyskupas).
F. Baer (Lietuvos vyskupas).
R. Šomeris (Izraelio Arielio bažnyčios presbiteris).
O. Oleksyukas (Narvos presbiteris, Estija).
A. Gvenetadzė (Apreiškimo bažnyčios diakonas, Ryga, Latvija. Vasaros stovyklų organizatorius ir vadovas).
V. Rusalejevas (Daugpilio bažnyčios diakonas, Latvija).
D. Kudriachkovas (jaunimo vadovas Apreiškimo bažnyčioje, Ryga, Latvija).

Iš viso jaunimo konferencijoje dalyvavo 320 žmonių!

Šiomis dienomis jaunimo konferencijos metu buvo daug renginių, būtent:

1) Sekmadienis – gegužės 5 d. buvo švenčiamos kaip „stačiatikių Velykos“ (pagal Julijaus kalendorių). Bažnyčios patarnautojai su šia švente pasveikino visus, kurie šiomis dienomis šventė Velykas;

2) Buvo atliekama malda patepant aliejumi. Vyresnieji bažnyčių broliai meldėsi už tuos, kurie išreiškė norą melstis už išgijimą;

3) Taip pat penktadienį ir šeštadienį vyko seminaras „Šventosios Dvasios krikštas“. Jame dalyvauti ir tikėjimo pamokymus galėjo gauti visi norintys jaunuoliai. Po seminaro 8-12 jaunuolių patyrė Šventosios Dvasios krikštą! Telaimina Dievas!

4) Taip pat gegužės 5 dieną Lietuvoje buvo minima Motinos diena. Biblijos kelio bažnyčios jaunimas pasveikino visas mamas (ir būsimas mamas) su šia nuostabia pavasario švente! Kiekviena mama kaip sveikinimo ženklą gavo nedidelį prizą su šventraščiu.

Jaunimo konferencijos pranešėjas buvo vyresnysis iš Izraelio Rishat Shomer.

Konferencijos temos daugiausia buvo apie Viešpaties garbinimą dvasioje ir tiesoje.

Konferencijos programoje taip pat buvo psalmės, eilėraščiai, liudijimai, pamokantys žodžiai vyresniems broliams, sveikinimai mamoms, maldos, atsakymai į klausimus ir asmeniniai pokalbiai su vyresniaisiais broliais. Pabaigoje visi vyresnieji sąjungos broliai meldėsi ir palaimino visą atvykusį jaunimą!

Ypatingas ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios jaunimo konferencijos! Dėkojame vietos bažnyčios jaunimui, visiems operatoriams, nakvynės organizatoriams, registratorėms, programos kūrėjams, visiems patarnautojams ir, žinoma, virtuvės šeimininkėms! Jie dirbo keletą dienų, kad pamaitintų daugybę svečių. Ypatingas ačiū mūsų jaunajam virėjui Veniamin Shnitkov! Telaimina jus visus Viešpats!!!

1 2 3 20