Naujienos

Paulinos Savickajos laidotuvės

2021-10-08

Būdama 85 metų, mūsų brangi sesuo Paulina Savickaja perėjo į amžinybę. Ji mirė ligoninėje nuo covid-o viruso 2021 m. Spalio 5 d. Paulina ir jos vyras Ivanas yra Biblijos kelio bažnyčios nariai 27 metus. Nepaisant to, kad jie neturėjo savo vaikų, ji padėjo daugeliui daugiavaikių šeimų, prižiūrėjo vaikus. Ji tarnavo gerais darbais ir buvo šviesa daugeliui žmonių, kuriuos sutiko savo gyvenimo kelyje. Visą gyvenimą ji nesilankė pas gydytojus ir net neturėjo medicininės kortelės. Tik gyvenimo pabaigoje jos artimieji įgijo medicininę kortelę, kurios dėka ji pirmą kartą buvo paguldyta į ligoninę. Jos viltis buvo Kristus ir Dievas davė jai nugyventi ilgą, pilnavertį gyvenimą. Sesuo dabar su Dievu, bet mes jos labai pasiilgsime.

Paulinos Savickajos laidotuvės

2021-10-08

Būdama 85 metų, mūsų brangi sesuo Paulina Savickaja perėjo į amžinybę. Ji mirė ligoninėje nuo covid-o viruso 2021 m. Spalio 5 d. Paulina ir jos vyras Ivanas yra Biblijos kelio bažnyčios nariai 27 metus. Nepaisant to, kad jie neturėjo savo vaikų, ji padėjo daugeliui daugiavaikių šeimų, prižiūrėjo vaikus. Ji tarnavo gerais darbais ir buvo šviesa daugeliui žmonių, kuriuos sutiko savo gyvenimo kelyje. Visą gyvenimą ji nesilankė pas gydytojus ir net neturėjo medicininės kortelės. Tik gyvenimo pabaigoje jos artimieji įgijo medicininę kortelę, kurios dėka ji pirmą kartą buvo paguldyta į ligoninę. Jos viltis buvo Kristus ir Dievas davė jai nugyventi ilgą, pilnavertį gyvenimą. Sesuo dabar su Dievu, bet mes jos labai pasiilgsime.

Derliaus šventė ir šlovinimo bei garbinimo vakaras 2021m.

2021-10-05

Pirmąjį spalio sekmadienį bažnyčioje “Biblijos kelias” buvo surengta „Derliaus“ šventė. Bažnyčia šventė (derliaus diena), arba „Derlius“ – 2021 m. spalio 3 d. Šventės šūkis buvo „Už viską dėkokite …“ (1 Tes 5,18). Ši diena bažnyčiai ypatinga, nes šią dieną bažnyčia šlovina ir dėkoja Viešpačiui už gausų derlių ir duoną ant stalo. Oficialioje dalyje Dievo žodžiu pasidalino bažnyčios pastorius Anatolijus, brolis Tadas, brolis Marius ir pastorius Marekas Syrvida. Taip pat buvo giedamos psalmės: šlovinimo grupė, jaunimas, „Sidabras“ ir seserys atskirai. Eilėraščius ir dainas paruošė jaunesnioji lietuvių grupė ir jaunesnioji rusų grupė iš sekmadieninės mokyklos. Antroje dalyje tarnavimas buvo suskirstytas į kiekvieną atskirai: skanėstai, gėrimai ir įvairūs saldumynai. Tos pačios dienos 17 valandą padėkos šventė tęsėsi „šlovinimo ir garbinimo vakaru“. Šventės garbei buvo svečių iš Baltarusijos, Ukrainos, Kijevo ir Danijos. Taip pat buvo svečių iš Vilniaus bažnyčių „Gyvieji akmenys“, „Tikėjimo žodis“ ir „Maldos namai“. Šlovinimo ir garbinimo vakare svečiai iš „Gyvųjų akmenų” giedojo psalmes, o taip pat ir mūsų bažnyčios viena iš šlovinimo grupių. Dievo Bažnyčia maitinasi ne tik kasdienine duona, kurią Dievas mums duoda kiekvieną dieną, bet ir dvasine duona, kuri maitina mūsų dvasią. Ir viena ir kita duona mums reikalinga visam gyvenimui. Tačiau mūsų duona duodama mums, kad sustiprintume kūną, o dvasinė duona – amžinam gyvenimui!

Derliaus šventė ir šlovinimo bei garbinimo vakaras 2021m.

2021-10-05

Pirmąjį spalio sekmadienį bažnyčioje “Biblijos kelias” buvo surengta „Derliaus“ šventė. Bažnyčia šventė (derliaus diena), arba „Derlius“ – 2021 m. spalio 3 d. Šventės šūkis buvo „Už viską dėkokite …“ (1 Tes 5,18). Ši diena bažnyčiai ypatinga, nes šią dieną bažnyčia šlovina ir dėkoja Viešpačiui už gausų derlių ir duoną ant stalo. Oficialioje dalyje Dievo žodžiu pasidalino bažnyčios pastorius Anatolijus, brolis Tadas, brolis Marius ir pastorius Marekas Syrvida. Taip pat buvo giedamos psalmės: šlovinimo grupė, jaunimas, „Sidabras“ ir seserys atskirai. Eilėraščius ir dainas paruošė jaunesnioji lietuvių grupė ir jaunesnioji rusų grupė iš sekmadieninės mokyklos. Antroje dalyje tarnavimas buvo suskirstytas į kiekvieną atskirai: skanėstai, gėrimai ir įvairūs saldumynai. Tos pačios dienos 17 valandą padėkos šventė tęsėsi „šlovinimo ir garbinimo vakaru“. Šventės garbei buvo svečių iš Baltarusijos, Ukrainos, Kijevo ir Danijos. Taip pat buvo svečių iš Vilniaus bažnyčių „Gyvieji akmenys“, „Tikėjimo žodis“ ir „Maldos namai“. Šlovinimo ir garbinimo vakare svečiai iš „Gyvųjų akmenų” giedojo psalmes, o taip pat ir mūsų bažnyčios viena iš šlovinimo grupių. Dievo Bažnyčia maitinasi ne tik kasdienine duona, kurią Dievas mums duoda kiekvieną dieną, bet ir dvasine duona, kuri maitina mūsų dvasią. Ir viena ir kita duona mums reikalinga visam gyvenimui. Tačiau mūsų duona duodama mums, kad sustiprintume kūną, o dvasinė duona – amžinam gyvenimui!

Diakonų įšventinimas bažnyčioje “Biblijos kelias”.

2021-09-05

2021 m. Rugsėjo 5 d. įvyko bažnyčios diakonų įšventinimas. Diakono tarnystei vietos bažnyčioje buvo įšventinti: Žilvinas Jablonskis ir Dalius Jaruševičius. Į diakono tarnystę įšventino broliai: vadovaujantis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas; Lietuvos vyskupas Fiodoras Bajeris ir Estijos vyskupas Aleksandras Čiurbakovas. Vyresnieji broliai paskyrė Jurijų Sorokiną siekti bažnyčios diakono tarnystės. Dalius, Žilvinas ir Jurijus sutiko ir maldoje paprašė Viešpaties palaiminimo. Dėl iškilmingos šventės bažnyčioje svečiai iš Estijos buvo pakviesti pasidalyti savo žodžiais ir patarimais. Vyresnysis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas davė nurodymus įšventintiems broliams ir jų žmonoms. Pabaigoje vietinės bažnyčios pastorius Anatolijus Dmitrukas pasveikino naujus bažnyčios diakonus ir visa bažnyčia meldėsi už juos.

Diakonų įšventinimas bažnyčioje “Biblijos kelias”.

2021-09-05

2021 m. Rugsėjo 5 d. įvyko bažnyčios diakonų įšventinimas. Diakono tarnystei vietos bažnyčioje buvo įšventinti: Žilvinas Jablonskis ir Dalius Jaruševičius. Į diakono tarnystę įšventino broliai: vadovaujantis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas; Lietuvos vyskupas Fiodoras Bajeris ir Estijos vyskupas Aleksandras Čiurbakovas. Vyresnieji broliai paskyrė Jurijų Sorokiną siekti bažnyčios diakono tarnystės. Dalius, Žilvinas ir Jurijus sutiko ir maldoje paprašė Viešpaties palaiminimo. Dėl iškilmingos šventės bažnyčioje svečiai iš Estijos buvo pakviesti pasidalyti savo žodžiais ir patarimais. Vyresnysis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas davė nurodymus įšventintiems broliams ir jų žmonoms. Pabaigoje vietinės bažnyčios pastorius Anatolijus Dmitrukas pasveikino naujus bažnyčios diakonus ir visa bažnyčia meldėsi už juos.

Evangelizacija Visagine su choru „Valio“

2021-09-05

Šeštadienį, 2021 m. Rugsėjo 4 d., Choras „Valio“ ir jų komanda iš bažnyčios “Biblijos kelias” pradėjo evangelizaciją. Maži vaikai iš choro „Valio“ linkėjo pasidalinti „Gerąja naujiena“ su mažo Visagino miesto gyventojais. Misija buvo dainuoti dainas apie Kristų, informuoti apie Dievo darbus ir Visagino gyventojams išdalinti “Samariečio krepšelio” dovanas. Atsargumo sumetimais ir dėl apribojimų evangelizacija vyko gatvėje, kad visi norintys galėtų klausytis Gerosios Naujienos. Ačiū Dievui už uolią choro vadovės Gintarės Kachkovska tarnystę ir jos komandos pasišventimą. Ypatingas ačiū vaikams, norintiems pasidalinti Gerąja žinia su kitais vaikais ir žmonėmis. Tegul Viešpats atlygina už jūsų darbą!

„Aš žinau tavo darbus; štai aš tau atvėriau duris, ir niekas negali jų uždaryti; tu turi mažai jėgų, tu laikeisi mano žodžio ir nepaneigei mano vardo“ (Apr 3, 8).

Evangelizacija Visagine su choru „Valio“

2021-09-05

Šeštadienį, 2021 m. Rugsėjo 4 d., Choras „Valio“ ir jų komanda iš bažnyčios “Biblijos kelias” pradėjo evangelizaciją. Maži vaikai iš choro „Valio“ linkėjo pasidalinti „Gerąja naujiena“ su mažo Visagino miesto gyventojais. Misija buvo dainuoti dainas apie Kristų, informuoti apie Dievo darbus ir Visagino gyventojams išdalinti “Samariečio krepšelio” dovanas. Atsargumo sumetimais ir dėl apribojimų evangelizacija vyko gatvėje, kad visi norintys galėtų klausytis Gerosios Naujienos. Ačiū Dievui už uolią choro vadovės Gintarės Kachkovska tarnystę ir jos komandos pasišventimą. Ypatingas ačiū vaikams, norintiems pasidalinti Gerąja žinia su kitais vaikais ir žmonėmis. Tegul Viešpats atlygina už jūsų darbą!

„Aš žinau tavo darbus; štai aš tau atvėriau duris, ir niekas negali jų uždaryti; tu turi mažai jėgų, tu laikeisi mano žodžio ir nepaneigei mano vardo“ (Apr 3, 8).

Vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams.

2021-09-05

Bažnyčioje „Biblijos kelias“ 2021 m. Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, buvo vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams. Bažnyčios vadovai palaimino: mokyklų ir sekmadieninių mokyklų mokytojus, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, pasaulietinių mokyklų moksleivius ir mažuosius, kurie lanko vietos bažnyčios sekmadieninę mokyklą. Džiugu matyti daug vaikų ir mokytojų bažnyčioje po ilgos izoliacijos. Šiuo sunkiu metu malda Viešpačiui ir Jo palaiminimas yra labai reikalingi ir svarbūs, kad visi mokslo metai būtų saugūs ir vaikams, ir mokytojams. Tegul Viešpaties gailestingumas lydi sekmadieninės mokyklos vaikus, pasaulietines mokyklas ir mokytojus, kurie dalijasi savo žiniomis ir perduoda jas ateinančiai kartai!

Vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams.

2021-09-05

Bažnyčioje „Biblijos kelias“ 2021 m. Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, buvo vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams. Bažnyčios vadovai palaimino: mokyklų ir sekmadieninių mokyklų mokytojus, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, pasaulietinių mokyklų moksleivius ir mažuosius, kurie lanko vietos bažnyčios sekmadieninę mokyklą. Džiugu matyti daug vaikų ir mokytojų bažnyčioje po ilgos izoliacijos. Šiuo sunkiu metu malda Viešpačiui ir Jo palaiminimas yra labai reikalingi ir svarbūs, kad visi mokslo metai būtų saugūs ir vaikams, ir mokytojams. Tegul Viešpaties gailestingumas lydi sekmadieninės mokyklos vaikus, pasaulietines mokyklas ir mokytojus, kurie dalijasi savo žiniomis ir perduoda jas ateinančiai kartai!

Vaikų stovykla 2021 m

2021-08-12

Liepos 26 – rugpjūčio 1 dienomis vyko vaikų stovykla. Krikščionių stovykla buvo Ignalinos regione ant ežero kranto aplink žalią gamtą. Jame dalyvavo vaikai iš „Biblijos kelio“ bažnyčios ir kitų bažnyčių. Stovyklos koordinatoriai buvo: Dovydas ir Julija Jaruševičiai. Stovyklos vadovai ir pagalbininkai buvo iš bažnyčios “Biblijos kelias”. Savaitė stovykloje buvo pripildyta daugybe užsiėmimų. Stovykloje vyko: žaidimai, pratimai kiekvieną rytą, Biblijos pamoka, „Ryto rasa“, sportiniai žaidimai, dideli žaidimai, meninės dekoracijos užsiėmimai, pamaldos su šlovinimu ir atgailos malda, o laisvalaikiu – maudynės ir pramogos. Vaikai buvo labai laimingi. Daugelis jų, po ilgos pertraukos nuo pandemijos, sugebėjo susirasti naujų draugų. Vaikams trūko gyvo bendravimo, puikių žaidimų ir bendrų maldų. Tai buvo labai darbinga, vaisinga savaitė, kurioje vyko gyvas bendravimas, žaidimai ir nuoširdžios maldos.

Vaikų stovykla 2021 m

2021-08-12

Liepos 26 – rugpjūčio 1 dienomis vyko vaikų stovykla. Krikščionių stovykla buvo Ignalinos regione ant ežero kranto aplink žalią gamtą. Jame dalyvavo vaikai iš „Biblijos kelio“ bažnyčios ir kitų bažnyčių. Stovyklos koordinatoriai buvo: Dovydas ir Julija Jaruševičiai. Stovyklos vadovai ir pagalbininkai buvo iš bažnyčios “Biblijos kelias”. Savaitė stovykloje buvo pripildyta daugybe užsiėmimų. Stovykloje vyko: žaidimai, pratimai kiekvieną rytą, Biblijos pamoka, „Ryto rasa“, sportiniai žaidimai, dideli žaidimai, meninės dekoracijos užsiėmimai, pamaldos su šlovinimu ir atgailos malda, o laisvalaikiu – maudynės ir pramogos. Vaikai buvo labai laimingi. Daugelis jų, po ilgos pertraukos nuo pandemijos, sugebėjo susirasti naujų draugų. Vaikams trūko gyvo bendravimo, puikių žaidimų ir bendrų maldų. Tai buvo labai darbinga, vaisinga savaitė, kurioje vyko gyvas bendravimas, žaidimai ir nuoširdžios maldos.

Evangelizacija Kėdainiuose

2021-07-21

Iš „Biblijos kelio“ bažnyčios vaikų choras „Valio“ dalyvavo evangelizacijoje „Mūsų laiškas Kėdainiams“. Evangelizacija vyko 2021 metų liepos 17 dieną Kėdainiuose. Vaikų choro vadovė yra Gintare Kačkovska. Vaikai buvo gerai sutikti ir pavaišinti skaniais pietumis. Choras „Valio“ atliko dainas iš „Atgimimo vaikų“ repertuaro, taip pat iš savo repertuaro. Tą dieną oras buvo geras ir koncertas pavyko. Po koncerto vaikai nupiešė ir parašė palinkėjimą Kėdainių miestui. Laiškai į miestą buvo perduodami didelių plakatų su vaikų piešiniais pavidalu. Ačiū Dievui už mūsų vaikus, kurie skleidžia gerąją naujieną žmonėms Lietuvos miestuose, ypač Kėdainiuose!

Evangelizacija Kėdainiuose

2021-07-21

Iš „Biblijos kelio“ bažnyčios vaikų choras „Valio“ dalyvavo evangelizacijoje „Mūsų laiškas Kėdainiams“. Evangelizacija vyko 2021 metų liepos 17 dieną Kėdainiuose. Vaikų choro vadovė yra Gintare Kačkovska. Vaikai buvo gerai sutikti ir pavaišinti skaniais pietumis. Choras „Valio“ atliko dainas iš „Atgimimo vaikų“ repertuaro, taip pat iš savo repertuaro. Tą dieną oras buvo geras ir koncertas pavyko. Po koncerto vaikai nupiešė ir parašė palinkėjimą Kėdainių miestui. Laiškai į miestą buvo perduodami didelių plakatų su vaikų piešiniais pavidalu. Ačiū Dievui už mūsų vaikus, kurie skleidžia gerąją naujieną žmonėms Lietuvos miestuose, ypač Kėdainiuose!

Dovydo ir Dianos santuoka!

2021-07-21

„Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko Dovydo Baranovskio ir Dianos Chursinos vestuvės. Vestuvės įvyko 2021 m. liepos 17 d., šeštadienį. Diana, bažnyčios diakono Leonido Chursino ir Valentinos Chursinos paskutinis vaikas šeimoje. Dovydas Baranovskis yra bažnyčios “Kylanti šviesa” narys. Santuokos metu abi bažnyčios buvo suvienytos per vestuvių pokylį, bet, nepaisant to, kad gausioje Chursinų šeimoje yra daug artimųjų ir giminaičių iš jaunikio pusės, vestuvės vyko laikantis visų Lietuvos sveikatos priežiūros reikalavimų ir rekomendacijų. Buvo atsižvelgta į visas normas ir taisykles, kurių bando laikytis bažnyčia. Dievas te palaimina mūsų jaunus žmones, suteikdamas jiems: sveikatos, vaikų, reikalingų lėšų ir ilgų gyvenimo metų!

Dovydo ir Dianos santuoka!

2021-07-21

„Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko Dovydo Baranovskio ir Dianos Chursinos vestuvės. Vestuvės įvyko 2021 m. liepos 17 d., šeštadienį. Diana, bažnyčios diakono Leonido Chursino ir Valentinos Chursinos paskutinis vaikas šeimoje. Dovydas Baranovskis yra bažnyčios “Kylanti šviesa” narys. Santuokos metu abi bažnyčios buvo suvienytos per vestuvių pokylį, bet, nepaisant to, kad gausioje Chursinų šeimoje yra daug artimųjų ir giminaičių iš jaunikio pusės, vestuvės vyko laikantis visų Lietuvos sveikatos priežiūros reikalavimų ir rekomendacijų. Buvo atsižvelgta į visas normas ir taisykles, kurių bando laikytis bažnyčia. Dievas te palaimina mūsų jaunus žmones, suteikdamas jiems: sveikatos, vaikų, reikalingų lėšų ir ilgų gyvenimo metų!

Vandens krikštas – 2021

2021-07-07

Vandens krikštas vyko Biblijos kelio bažnyčioje 2021 m. liepos 3 d. prie Tapelio ežero. Pakrikštyti 7 žmonės. Daugeliui kelias į krikštą buvo ilgas ir labai sunkus, tačiau didis Viešpats, Jis sutvėrė gerą darbą iki galo. Šį sezoną pastoriaus šeimoje paskutinis pakrikštytas sūnus buvo Artūras Dmitrukas. Vandens krikštas tapo švente ne tik pakrikštytiesiems, bet ir visai bažnyčiai. Šventė vyko gamtoje. Ačiū Dievui už nuostabų orą! Vyko oficialus tarnavimas, krikštas, malda už pakrikštytuosius. Po oficialiosios dalies buvo padengtas didelis stalas, vyko žaidimai gamtoje, bendravimas su pakrikštytais žmonėmis ir bažnyčia. Pabaigoje buvo padarytos įsimintinos nuotraukos.

„Petras jiems tarė: atgailaukite ir tegul visi krikštijami Jėzaus Kristaus vardu už nuodėmių atleidimą, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną“ (Apd 2, 38).

Vandens krikštas – 2021

2021-07-07

Vandens krikštas vyko Biblijos kelio bažnyčioje 2021 m. liepos 3 d. prie Tapelio ežero. Pakrikštyti 7 žmonės. Daugeliui kelias į krikštą buvo ilgas ir labai sunkus, tačiau didis Viešpats, Jis sutvėrė gerą darbą iki galo. Šį sezoną pastoriaus šeimoje paskutinis pakrikštytas sūnus buvo Artūras Dmitrukas. Vandens krikštas tapo švente ne tik pakrikštytiesiems, bet ir visai bažnyčiai. Šventė vyko gamtoje. Ačiū Dievui už nuostabų orą! Vyko oficialus tarnavimas, krikštas, malda už pakrikštytuosius. Po oficialiosios dalies buvo padengtas didelis stalas, vyko žaidimai gamtoje, bendravimas su pakrikštytais žmonėmis ir bažnyčia. Pabaigoje buvo padarytos įsimintinos nuotraukos.

„Petras jiems tarė: atgailaukite ir tegul visi krikštijami Jėzaus Kristaus vardu už nuodėmių atleidimą, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną“ (Apd 2, 38).

Jaunimo stovykla 2021

2021-06-29

Birželio 24-27 dienomis Ignalinos krašte bažnyčioje „Biblijos kelias“ vyko jaunimo stovykla. Stovykla yra ant ežero kranto, aplink žaliuojančią gamtą. Ji įsikūrusi toli nuo miesto, kur švarus, natūralus oras. Jaunimui ir jaunoms šeimoms šios dienos stovykloje buvo nepamirštamos, kupinos įspūdžių ir turiningų įvykių. Stovykloje vyko seminaras apie „Šventosios Dvasios dovanas“. Seminaro pranešėjais buvo bažnyčios diakonai Arkadijus Ponomariovas ir Ruslanas Ielizarovas. Taip pat vyko susitikimai, kuriuose jaunimas šlovino Viešpatį ir dalijosi žodžiu. Stovykloje buvo jaunimo iš skirtingų bažnyčių. Buvo svečių: iš Lentvario, iš Turo bažnyčios ir „Gyvieji akmenys“. Šiomis dienomis vykusią stovyklą Dievas palaimino geru oru. Vyko žaidimai: futbolas, tinklinis, krepšinis, tenisas ir stalo žaidimai. Vaikai važinėjo su trosu. Taip pat birželio 26 dieną jie šventė Simono Ponomariovo, kuriam tą dieną sukako 11 metų, gimtadienį. Baigiant stovyklą, šeštadienio vakarą buvo pakūrenta pirtis, kuri yra ant ežero kranto. Bendras jaunimo bendravimas baigėsi aplink naktinį laužą, kur visi dalijosi savo įspūdžiais lageryje.

Jaunimo stovykla 2021

2021-06-29

Birželio 24-27 dienomis Ignalinos krašte bažnyčioje „Biblijos kelias“ vyko jaunimo stovykla. Stovykla yra ant ežero kranto, aplink žaliuojančią gamtą. Ji įsikūrusi toli nuo miesto, kur švarus, natūralus oras. Jaunimui ir jaunoms šeimoms šios dienos stovykloje buvo nepamirštamos, kupinos įspūdžių ir turiningų įvykių. Stovykloje vyko seminaras apie „Šventosios Dvasios dovanas“. Seminaro pranešėjais buvo bažnyčios diakonai Arkadijus Ponomariovas ir Ruslanas Ielizarovas. Taip pat vyko susitikimai, kuriuose jaunimas šlovino Viešpatį ir dalijosi žodžiu. Stovykloje buvo jaunimo iš skirtingų bažnyčių. Buvo svečių: iš Lentvario, iš Turo bažnyčios ir „Gyvieji akmenys“. Šiomis dienomis vykusią stovyklą Dievas palaimino geru oru. Vyko žaidimai: futbolas, tinklinis, krepšinis, tenisas ir stalo žaidimai. Vaikai važinėjo su trosu. Taip pat birželio 26 dieną jie šventė Simono Ponomariovo, kuriam tą dieną sukako 11 metų, gimtadienį. Baigiant stovyklą, šeštadienio vakarą buvo pakūrenta pirtis, kuri yra ant ežero kranto. Bendras jaunimo bendravimas baigėsi aplink naktinį laužą, kur visi dalijosi savo įspūdžiais lageryje.

1 2 3 8