Naujienos

Velykos Biblijos kelio bažnyčioje – 2021 m

2021-04-13

Iškilmingą šventę, 2021 m. Balandžio 4 d., sekmadienį „Biblijos kelio“ bažnyčioje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, žmonės švenčia Jėzaus Kristaus Velykas. Šią Velykų dieną Dievo bažnyčia mini mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. Daugelis lyderių ir didžių žmonių sukilo ir mirė, tačiau tik apie Kristų iš kartos į kartą perduodama šlovė ir iškilmingi pagyrimai pagerbiant Jėzaus Kristaus gimimą ir prisikėlimą. Ir visa tai todėl, kad Jis gimė, mirė ir prisikėlė dėl kiekvieno žmogaus ir apskritai dėl žmonijos, kad gyventume šioje žemėje ir būtume laisvi nuo savo nuodėmių. Jis suteikia mums gyvybę ne tik šiame amžiuje, bet ir amžinybėje, kurios negalėjo suteikti nė vienas planetos lyderis ar didis žmogus. Garbė Jam už mūsų, krikščionių, kurie tikime ir šloviname Jo vardą, gimimą ir prisikėlimą! Ir dėl tų, kurie priims Jį kaip gelbėtoją savo širdyje.

Velykos Biblijos kelio bažnyčioje – 2021 m

2021-04-13

Iškilmingą šventę, 2021 m. Balandžio 4 d., sekmadienį „Biblijos kelio“ bažnyčioje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, žmonės švenčia Jėzaus Kristaus Velykas. Šią Velykų dieną Dievo bažnyčia mini mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. Daugelis lyderių ir didžių žmonių sukilo ir mirė, tačiau tik apie Kristų iš kartos į kartą perduodama šlovė ir iškilmingi pagyrimai pagerbiant Jėzaus Kristaus gimimą ir prisikėlimą. Ir visa tai todėl, kad Jis gimė, mirė ir prisikėlė dėl kiekvieno žmogaus ir apskritai dėl žmonijos, kad gyventume šioje žemėje ir būtume laisvi nuo savo nuodėmių. Jis suteikia mums gyvybę ne tik šiame amžiuje, bet ir amžinybėje, kurios negalėjo suteikti nė vienas planetos lyderis ar didis žmogus. Garbė Jam už mūsų, krikščionių, kurie tikime ir šloviname Jo vardą, gimimą ir prisikėlimą! Ir dėl tų, kurie priims Jį kaip gelbėtoją savo širdyje.

Dovydo ir Dianos sužadėtuvės 2021.03.07

2021-03-10

„Biblijos kelio“ bažnyčioje vėl nuskambėjo džiugus nuotakos ir jaunikio balsas. Davidas Baranovskis pateikė pasiūlymą Dianai Chursinai. Dovydas yra iš bažnyčios “Kylanti aušra” o Diana Chursina iš vietinės bažnyčios „Biblijos kelias“. Ji yra paskutinė septynių bažnyčios diakono vaikų Leonido Chursino ir jo žmonos Valentinos Chursinos dukra. Diana dalyvauja pamaldų grupėje vietinėje bažnyčioje. Te padeda jums Viešpats tolesnėje kelionėje ir kad jūs nieko nestokotumėte. Mes sveikiname savo jaunus žmones ir tegul Viešpats jus palaimina viskuo!

Dovydo ir Dianos sužadėtuvės 2021.03.07

2021-03-10

„Biblijos kelio“ bažnyčioje vėl nuskambėjo džiugus nuotakos ir jaunikio balsas. Davidas Baranovskis pateikė pasiūlymą Dianai Chursinai. Dovydas yra iš bažnyčios “Kylanti aušra” o Diana Chursina iš vietinės bažnyčios „Biblijos kelias“. Ji yra paskutinė septynių bažnyčios diakono vaikų Leonido Chursino ir jo žmonos Valentinos Chursinos dukra. Diana dalyvauja pamaldų grupėje vietinėje bažnyčioje. Te padeda jums Viešpats tolesnėje kelionėje ir kad jūs nieko nestokotumėte. Mes sveikiname savo jaunus žmones ir tegul Viešpats jus palaimina viskuo!

Romano Gurskio laidotuvės 2021 03 03

2021-03-08

Romano Gurskio laidotuvės įvyko 2021 m. Kovo 3 d. Jis nedagyveno iki savo gimtadienio ir mirė būdamas 52 metų. Romanas mirė ligoninėje kovo 2 d. 2 val. Prieš mirtį jis palaidojo mylinčią motiną. Ačiū Dievui, kad prieš išeidamas į amžinybę jis susitaikė su broliu ir artimais žmonėmis. Mes išreiškiame ypatingą dėkingumą pastoriui Marekui Syrvidai ir Marinai Politikienei, tegul Viešpats apdovanoja juos už jų auką! Reiškiame nuoširdžią užuojautą Romano Gurskio šeimai ir draugams. Ir mes neatsisveikiname su juo, nes pagal Dievo pažadą susitiksime danguje.

Romano Gurskio laidotuvės 2021 03 03

2021-03-08

Romano Gurskio laidotuvės įvyko 2021 m. Kovo 3 d. Jis nedagyveno iki savo gimtadienio ir mirė būdamas 52 metų. Romanas mirė ligoninėje kovo 2 d. 2 val. Prieš mirtį jis palaidojo mylinčią motiną. Ačiū Dievui, kad prieš išeidamas į amžinybę jis susitaikė su broliu ir artimais žmonėmis. Mes išreiškiame ypatingą dėkingumą pastoriui Marekui Syrvidai ir Marinai Politikienei, tegul Viešpats apdovanoja juos už jų auką! Reiškiame nuoširdžią užuojautą Romano Gurskio šeimai ir draugams. Ir mes neatsisveikiname su juo, nes pagal Dievo pažadą susitiksime danguje.

Dovydo ir Julijos vestuvės.

2021-02-09

2021 m. Vasario 6 d., šeštadienį, „Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko Dovydo Jaruševičiaus ir Julijos Chatkevič vestuvės. Tai buvo ypač džiugus įvykis mūsų bažnyčiai po ilgų tamsėjančių karantino dienų. Vestuvės vyko laikantis griežtų reikalavimų ir galimybių. Net tėvai ir svečiai negalėjo dalyvauti vestuvių ceremonijoje. Nebuvo iškilmingos vakarienės ar puotos, tačiau jaunieji nesutriko. Vestuvių ceremonija buvo transliuojama vaizdo įrašu, nes svečių skaičius buvo ribotas. Vestuvių palaiminimo transliaciją buvo galima matyti bažnyčios „Biblijos kelias“ svetainėje. Mes nuoširdžiai sveikiname jaunuosius priėmus šį rimtą sprendimą. Tegul Viešpats jus palaimina ir suteikia jums daug laimingų dienų kartu. Būkite palaiminti, dekite Viešpaties darbui ir tegul Viešpats jus lydi visur ir visada !

Dovydo ir Julijos vestuvės.

2021-02-09

2021 m. Vasario 6 d., šeštadienį, „Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko Dovydo Jaruševičiaus ir Julijos Chatkevič vestuvės. Tai buvo ypač džiugus įvykis mūsų bažnyčiai po ilgų tamsėjančių karantino dienų. Vestuvės vyko laikantis griežtų reikalavimų ir galimybių. Net tėvai ir svečiai negalėjo dalyvauti vestuvių ceremonijoje. Nebuvo iškilmingos vakarienės ar puotos, tačiau jaunieji nesutriko. Vestuvių ceremonija buvo transliuojama vaizdo įrašu, nes svečių skaičius buvo ribotas. Vestuvių palaiminimo transliaciją buvo galima matyti bažnyčios „Biblijos kelias“ svetainėje. Mes nuoširdžiai sveikiname jaunuosius priėmus šį rimtą sprendimą. Tegul Viešpats jus palaimina ir suteikia jums daug laimingų dienų kartu. Būkite palaiminti, dekite Viešpaties darbui ir tegul Viešpats jus lydi visur ir visada !

Jadvygos Zdanovič laidotuvės

2021-01-22

Aštuoniasdešimt antraisiais savo gyvenimo metais Jadvyga Zdanovič perėjo į amžinybę. Laidotuvės įvyko 2021 metų sausio 12 dieną. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Reginai Tumai ir visiems jos artimiesiems bei draugams. Tegul Viešpats kompensuoja jūsų netektį ir suteikia jums savo ramybę!

Jadvygos Zdanovič laidotuvės

2021-01-22

Aštuoniasdešimt antraisiais savo gyvenimo metais Jadvyga Zdanovič perėjo į amžinybę. Laidotuvės įvyko 2021 metų sausio 12 dieną. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Reginai Tumai ir visiems jos artimiesiems bei draugams. Tegul Viešpats kompensuoja jūsų netektį ir suteikia jums savo ramybę!

Tadeušo Jakubausko laidotuvės 2020-12-15.

2020-12-19

Antradienį 2020 m. Gruodžio 15 d., vyko mūsų brangaus brolio Tadeušo Jakubausko laidotuvės. Tadeušas perėjo į amžinybę būdamas 52 metų. Daugelį metų jis buvo Lentvario bažnyčios narys. Po vestuvių jis persikėlė į Vilnių ir buvo „Biblijos kelio“ bažnyčios narys. Jis paliko žmoną Jeleną ir dvi dukteris. Jis buvo nuostabus vyras ir mylintis tėvas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir draugams, ypač jo šeimai, kuri patyrė didelę netektį savo gyvenime. Tegul Dievas jus paguodžia Viešpaties ramybe ir padeda išgyventi visus sunkumus!
„Teisusis žūva, ir nė vienas į tai nekreipia dėmesio; gailestingasis miršta, ir niekas nepastebi, kad teisusis paimamas iš vargo“ (Iz 57, 1).

Tadeušo Jakubausko laidotuvės 2020-12-15.

2020-12-19

Antradienį 2020 m. Gruodžio 15 d., vyko mūsų brangaus brolio Tadeušo Jakubausko laidotuvės. Tadeušas perėjo į amžinybę būdamas 52 metų. Daugelį metų jis buvo Lentvario bažnyčios narys. Po vestuvių jis persikėlė į Vilnių ir buvo „Biblijos kelio“ bažnyčios narys. Jis paliko žmoną Jeleną ir dvi dukteris. Jis buvo nuostabus vyras ir mylintis tėvas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir draugams, ypač jo šeimai, kuri patyrė didelę netektį savo gyvenime. Tegul Dievas jus paguodžia Viešpaties ramybe ir padeda išgyventi visus sunkumus!
„Teisusis žūva, ir nė vienas į tai nekreipia dėmesio; gailestingasis miršta, ir niekas nepastebi, kad teisusis paimamas iš vargo“ (Iz 57, 1).

Jurijaus Freidheimo laidotuvės.

2020-12-04

Laidotuvės įvyko 2020m. gruodžio 3 dieną. Jurijus mirė sulaukęs 75 metų. Jis buvo puikus žmogus, universiteto dėstytojas, daugelio mokytojas, mentorius ir labai rūpestingas žmogus. Jis padėjo užgydyti daugelį sužeistų širdžių. Būdamas aklas jis nesitikėjo pagalbos, bet buvo geras kitiems ir daug kam padėjo. Jis praėjo labai sunkų gyvenimo kelią: gimęs antrojo pasaulinio karo pabaigoje, užaugo našlaičių prieglaudoje, pergyveno persekiojimus kaip žydas, bet nepaisant viso, matome šlovingą jo gyvenimo pabaigą! Šventajame Rašte parašyta: “atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu.” Hebr. 13:7

Jurijaus Freidheimo laidotuvės.

2020-12-04

Laidotuvės įvyko 2020m. gruodžio 3 dieną. Jurijus mirė sulaukęs 75 metų. Jis buvo puikus žmogus, universiteto dėstytojas, daugelio mokytojas, mentorius ir labai rūpestingas žmogus. Jis padėjo užgydyti daugelį sužeistų širdžių. Būdamas aklas jis nesitikėjo pagalbos, bet buvo geras kitiems ir daug kam padėjo. Jis praėjo labai sunkų gyvenimo kelią: gimęs antrojo pasaulinio karo pabaigoje, užaugo našlaičių prieglaudoje, pergyveno persekiojimus kaip žydas, bet nepaisant viso, matome šlovingą jo gyvenimo pabaigą! Šventajame Rašte parašyta: “atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu.” Hebr. 13:7

Brolių palaiminimas siekti diakonų tarnystės „Biblijos kelio“ bažnyčioje.

2020-10-27

„Biblijos kelio“ bažnyčioje broliai buvo paskirti diakonų tarnystei. 2020 m. Spalio 25 d. broliai Žilvinas Jablonskis, Tadas Ustinavičius ir Dalius Jaruševičius buvo išrinkti diakonų tarnystei. Lietuvos brolijos vyskupas Fiodoras Bajeris įkvėpė brolius ir palaimino juos diakono tarnystės siekimui. Tegul Viešpats laimina jų šeimas: žmonas, vaikus ir padeda jiems eiti palaimintu keliu iki galo!

Brolių palaiminimas siekti diakonų tarnystės „Biblijos kelio“ bažnyčioje.

2020-10-27

„Biblijos kelio“ bažnyčioje broliai buvo paskirti diakonų tarnystei. 2020 m. Spalio 25 d. broliai Žilvinas Jablonskis, Tadas Ustinavičius ir Dalius Jaruševičius buvo išrinkti diakonų tarnystei. Lietuvos brolijos vyskupas Fiodoras Bajeris įkvėpė brolius ir palaimino juos diakono tarnystės siekimui. Tegul Viešpats laimina jų šeimas: žmonas, vaikus ir padeda jiems eiti palaimintu keliu iki galo!

Mareko Syrvydo įšventinimas į presbiterinę tarnystę.

2020-10-27

„Biblijos kelio“ bažnyčioje – 2020 m. Spalio 25 d. vyko įšventinimas į presbiterinę tarnystę. Lietuvos brolijos vyskupas Fiodoras Bajeris ir vietinės bažnyčios „Biblijos kelias“ pastorius Anatolijus Dmitrukas ir Česlavas Makutonovičius paskyrė Mareką Syrvydą į presbiterio tarnystę bažnyčioje „Biblijos kelias“. Marekas Syrvyda su žmona Liuba sėkmingai baigė mokymų ir patirties įgijimo laikotarpį. Jų šeima yra pasirengusi skirti savo gyvenimą tarnavimui Viešpačiui, pažadėdama prieš Dievą ir Bažnyčią. Mes sveikiname Mareką ir jo žmoną Liubą su šiuo svarbiu įvykiu jų gyvenime! Dievas te palaimina ir padeda visame kame!
„Vertiems presbiteriams, kurie vadovauja, turėtų būti suteikta didesnė garbė, ypač tiems, kurie dirba žodžiu ir mokymu“ (1 Tim. 5:17).

Mareko Syrvydo įšventinimas į presbiterinę tarnystę.

2020-10-27

„Biblijos kelio“ bažnyčioje – 2020 m. Spalio 25 d. vyko įšventinimas į presbiterinę tarnystę. Lietuvos brolijos vyskupas Fiodoras Bajeris ir vietinės bažnyčios „Biblijos kelias“ pastorius Anatolijus Dmitrukas ir Česlavas Makutonovičius paskyrė Mareką Syrvydą į presbiterio tarnystę bažnyčioje „Biblijos kelias“. Marekas Syrvyda su žmona Liuba sėkmingai baigė mokymų ir patirties įgijimo laikotarpį. Jų šeima yra pasirengusi skirti savo gyvenimą tarnavimui Viešpačiui, pažadėdama prieš Dievą ir Bažnyčią. Mes sveikiname Mareką ir jo žmoną Liubą su šiuo svarbiu įvykiu jų gyvenime! Dievas te palaimina ir padeda visame kame!
„Vertiems presbiteriams, kurie vadovauja, turėtų būti suteikta didesnė garbė, ypač tiems, kurie dirba žodžiu ir mokymu“ (1 Tim. 5:17).

Krikštas 2020.10.10

2020-10-12

Šeštadienio rytą – 2020 m. Spalio 10 d. bažnyčioje “Biblijos kelias” įvyko vandens krikštas. Dvi seserys: Agnė Žiedelytė ir Kristina Sorokina sudarė sandorą su Viešpačiu per vandens krikštą. Sveikiname jaunąsias seseris priėmus šį svarbų ir teisingą sprendimą jų gyvenime ! Tai šventė ne tik tiems, kurie sudarė sandorą su Viešpačiu, bet ir visai bažnyčiai – „Biblijos kelias“. Tai mane ypač džiugina, kai jaunimas priima tokį teisingą sprendimą!

„Taigi mes buvome palaidoti krikštu į mirtį, kad, kaip Tėvo šlovė Kristų prikėlė iš numirusių, taip ir mes galėtume gyventi naujame gyvenime“ (Rom 6, 4).

Krikštas 2020.10.10

2020-10-12

Šeštadienio rytą – 2020 m. Spalio 10 d. bažnyčioje “Biblijos kelias” įvyko vandens krikštas. Dvi seserys: Agnė Žiedelytė ir Kristina Sorokina sudarė sandorą su Viešpačiu per vandens krikštą. Sveikiname jaunąsias seseris priėmus šį svarbų ir teisingą sprendimą jų gyvenime ! Tai šventė ne tik tiems, kurie sudarė sandorą su Viešpačiu, bet ir visai bažnyčiai – „Biblijos kelias“. Tai mane ypač džiugina, kai jaunimas priima tokį teisingą sprendimą!

„Taigi mes buvome palaidoti krikštu į mirtį, kad, kaip Tėvo šlovė Kristų prikėlė iš numirusių, taip ir mes galėtume gyventi naujame gyvenime“ (Rom 6, 4).

1 2 3 6