Vilniaus ETK bažnyčia “Biblijos kelias”


Sekmininkų bažnyčia “Biblijos kelias” yra vienoje judriausių Vilniaus miesto dalių – prie Ukmergės plento, priešais parduotuvę “Maxima”. Bažnyčią supa daugiabučiai gyvenamieji namai ir stambūs bei smulkūs prekybos centrai.

Vadovybė

Vyriausiasis pastorius:
Anatolij Dmitruk, pastor@biblija.org
Pastorius:
Česlav Makutonovič, cheslav@biblija.org.
Pastorius:
Marek Syrvyda, marek.syrvida@gmail.com.
Pastorius:
Arkadij Ponomariov, arka.pana@gmail.com.

Bažnyčiai vadovauja bažnyčios (“brolių”) taryba.

Tarnavimai

Mūsų bažnyčia turi skirtingų tarnavimų jos narių dvasiniams poreikiams tenkinti:

 • 3 šlovinimo grupės
 • Vaikų choras “Džiaugsmas”
 • “Maldos grupė”, kuri reguliariai susitinka maldai už išgydimą, išlaisvinimą ir kitus poreikius;
 • Sekmadieninė vaikų mokykla – yra 4 amžiaus grupės (lietuviškos ir rusiškos);
 • Jaunimo tarnavimas;
 • Paauglių tarnavimas;
 • Reabilitacijos namai, kuriuose gyvena ir gauna pagalbą ir išgydymą nuo priklausomybės ligų narkomanai, alkoholikai ir benamiai;
 • Tarnavimas ligoninėse – lankymas ir Evangelijos liudijimas kai kuriose Vilniaus ir Lietuvos ligoninėse;
 • Vietos misionierių, evangelijos skelbėjų grupės – žmonės, kurie aplanko miestus ir gyvenvietes ir skelbia Evangeliją;
 • Tarnavimas kalėjimuose – reguliarus Lietuvos kalėjimų lankymas skelbiant Evangeliją ir tarnaujant tikintiesiems;
 • Internetinis tarnavimas – internetinė svetainė “Ieškau Dievo”;
 • Socialinis tarnavimas – materialinė pagalba stokojantiems, vargšų maitinimas;
 • Video tarnavimas – tiesioginė pamaldų transliacija internete;
 • Tvarkdarių tarnavimas – tvarkos priežiūra bažnyčios susirinkimų metu;
 • Vaišinimo tarnavimas – po sekmadieninio rytinio tarnavimo.