Naujienos

Jaunimo stovykla 2021

2021-06-29

Birželio 24-27 dienomis Ignalinos krašte bažnyčioje „Biblijos kelias“ vyko jaunimo stovykla. Stovykla yra ant ežero kranto, aplink žaliuojančią gamtą. Ji įsikūrusi toli nuo miesto, kur švarus, natūralus oras. Jaunimui ir jaunoms šeimoms šios dienos stovykloje buvo nepamirštamos, kupinos įspūdžių ir turiningų įvykių. Stovykloje vyko seminaras apie „Šventosios Dvasios dovanas“. Seminaro pranešėjais buvo bažnyčios diakonai Arkadijus Ponomariovas ir Ruslanas Ielizarovas. Taip pat vyko susitikimai, kuriuose jaunimas šlovino Viešpatį ir dalijosi žodžiu. Stovykloje buvo jaunimo iš skirtingų bažnyčių. Buvo svečių: iš Lentvario, iš Turo bažnyčios ir „Gyvieji akmenys“. Šiomis dienomis vykusią stovyklą Dievas palaimino geru oru. Vyko žaidimai: futbolas, tinklinis, krepšinis, tenisas ir stalo žaidimai. Vaikai važinėjo su trosu. Taip pat birželio 26 dieną jie šventė Simono Ponomariovo, kuriam tą dieną sukako 11 metų, gimtadienį. Baigiant stovyklą, šeštadienio vakarą buvo pakūrenta pirtis, kuri yra ant ežero kranto. Bendras jaunimo bendravimas baigėsi aplink naktinį laužą, kur visi dalijosi savo įspūdžiais lageryje.

Jaunimo stovykla 2021

2021-06-29

Birželio 24-27 dienomis Ignalinos krašte bažnyčioje „Biblijos kelias“ vyko jaunimo stovykla. Stovykla yra ant ežero kranto, aplink žaliuojančią gamtą. Ji įsikūrusi toli nuo miesto, kur švarus, natūralus oras. Jaunimui ir jaunoms šeimoms šios dienos stovykloje buvo nepamirštamos, kupinos įspūdžių ir turiningų įvykių. Stovykloje vyko seminaras apie „Šventosios Dvasios dovanas“. Seminaro pranešėjais buvo bažnyčios diakonai Arkadijus Ponomariovas ir Ruslanas Ielizarovas. Taip pat vyko susitikimai, kuriuose jaunimas šlovino Viešpatį ir dalijosi žodžiu. Stovykloje buvo jaunimo iš skirtingų bažnyčių. Buvo svečių: iš Lentvario, iš Turo bažnyčios ir „Gyvieji akmenys“. Šiomis dienomis vykusią stovyklą Dievas palaimino geru oru. Vyko žaidimai: futbolas, tinklinis, krepšinis, tenisas ir stalo žaidimai. Vaikai važinėjo su trosu. Taip pat birželio 26 dieną jie šventė Simono Ponomariovo, kuriam tą dieną sukako 11 metų, gimtadienį. Baigiant stovyklą, šeštadienio vakarą buvo pakūrenta pirtis, kuri yra ant ežero kranto. Bendras jaunimo bendravimas baigėsi aplink naktinį laužą, kur visi dalijosi savo įspūdžiais lageryje.

Jurijaus Labučio laidotuvės

2021-06-23

2021 m. šeštadienį – birželio 19 d., įvyko Jurijaus Labučio laidotuvės. Žmona Vita liko našlė. Jurijus liko su sūnumi be tėvo. Liūdesys įvyko gausioje Česlavo Drazdo šeimoje, Jurijus buvo jo žentas. Reiškiame giliausią užuojautą pirmiausia Jurijaus šeimai ir visiems artimiesiems, kurie palaidojo artimą žmogų. Biblijos kelio bažnyčioje jis buvo bažnyčios narys. Kas nori, palaikykite Vitos šeimą, ši šeima namuose liko be savo maitintojo. Te paguodžia jus Viešpats!

Jurijaus Labučio laidotuvės

2021-06-23

2021 m. šeštadienį – birželio 19 d., įvyko Jurijaus Labučio laidotuvės. Žmona Vita liko našlė. Jurijus liko su sūnumi be tėvo. Liūdesys įvyko gausioje Česlavo Drazdo šeimoje, Jurijus buvo jo žentas. Reiškiame giliausią užuojautą pirmiausia Jurijaus šeimai ir visiems artimiesiems, kurie palaidojo artimą žmogų. Biblijos kelio bažnyčioje jis buvo bažnyčios narys. Kas nori, palaikykite Vitos šeimą, ši šeima namuose liko be savo maitintojo. Te paguodžia jus Viešpats!

Michalinos Kreidinos laidotuvės.

2021-06-12

Eidama 81 metus išėjo į amžinybę mūsų brangi sesuo Michalina Kreidina. Jos laidotuvės įvyko 2021 m. Birželio 6 d. Mitskūnų kaime. Reiškiame gilią užuojautą brangios sesers šeimai ir draugams. Michalina buvo uolios tarnautojos, mylinčios visus be išimties ir rūpestingos motinos, sesers ir močiutės pavyzdys.

„Ir aš išgirdau balsą iš dangaus, sakantį man: rašyk: nuo šiol palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje; jai, sako Dvasia, jie pailsės nuo savo darbų ir jų darbai seks paskui juos“ (Apr 14: 13).

Michalinos Kreidinos laidotuvės.

2021-06-12

Eidama 81 metus išėjo į amžinybę mūsų brangi sesuo Michalina Kreidina. Jos laidotuvės įvyko 2021 m. Birželio 6 d. Mitskūnų kaime. Reiškiame gilią užuojautą brangios sesers šeimai ir draugams. Michalina buvo uolios tarnautojos, mylinčios visus be išimties ir rūpestingos motinos, sesers ir močiutės pavyzdys.

„Ir aš išgirdau balsą iš dangaus, sakantį man: rašyk: nuo šiol palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje; jai, sako Dvasia, jie pailsės nuo savo darbų ir jų darbai seks paskui juos“ (Apr 14: 13).

Sekminės Biblijos kelio bažnyčioje – 2021 m.

2021-05-27

Gegužės 23 d., sekmadienį, Biblijos kelio bažnyčia šventė Sekminių dieną. Ši šventė simbolizuoja apaštalų krikštą Šventąja Dvasia penkiasdešimtą dieną po Kristaus žengimo į dangų. Krikščioniams tai yra didis Viešpaties pažadas, kuris iki šiol yra išliejamas ant Dievo vaikų. Šią šventinę dieną bažnyčioje koncertavo: šlovinimo grupė, vyrų choras „Mažoras“ ir vaikai. Vyresnieji broliai pasidalino žodžiu. Pirmoji Sekminių diena ir Jo pažadų įvykdymas aprašyti Apd. 2, 1–4.

Sekminės Biblijos kelio bažnyčioje – 2021 m.

2021-05-27

Gegužės 23 d., sekmadienį, Biblijos kelio bažnyčia šventė Sekminių dieną. Ši šventė simbolizuoja apaštalų krikštą Šventąja Dvasia penkiasdešimtą dieną po Kristaus žengimo į dangų. Krikščioniams tai yra didis Viešpaties pažadas, kuris iki šiol yra išliejamas ant Dievo vaikų. Šią šventinę dieną bažnyčioje koncertavo: šlovinimo grupė, vyrų choras „Mažoras“ ir vaikai. Vyresnieji broliai pasidalino žodžiu. Pirmoji Sekminių diena ir Jo pažadų įvykdymas aprašyti Apd. 2, 1–4.

Jaunimo konferencija 2021 m.

2021-05-27

2021 m. Gegužės 15 d., sekmadienį, Biblijos kelio bažnyčioje vyko jaunimo konferencija. Konferencijos šūkis buvo toks: „… radau vyrą pagal savo širdį“ (Apd 13:22). Dėl pandemijos ir apribojimų konferencija vyko tik vieną dieną. Daugelis vyresnių brolių negalėjo dalyvauti dėl apribojimų, todėl konferencija vyko dviem būdais: neprisijungus ir internetu. Šiuolaikinių kompiuterinių technologijų dėka vyko tiesioginė transliacija su vyresniaisiais broliais, kurie mokė jaunimą. Vaizdo įraše buvo nurodymai: pastorius Igoris Azanovas (Baltarusija), vyskupas Viktoras Altuchovas (Latvija), vyskupas Aleksandras Čiurbakovas (Estija), Artiomas Rusajevas (Daugpilis). Taip pat jaunimo konferencijoje dalyvavo svečiai su kiekybiniu apribojimu iš: Pabradės, Rygos, Lentvario, Latvijos, Ukrainos, Klaipėdos ir vyskupo Fiodoro Bajerio iš Kauno. Tai buvo pirmas kartas, kai jaunimo konferencija buvo surengta tokiu būdu, tikimės, kad kitą kartą galėsime pamatyti daugelį ir kartu pašlovinti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardą.

Jaunimo konferencija 2021 m.

2021-05-27

2021 m. Gegužės 15 d., sekmadienį, Biblijos kelio bažnyčioje vyko jaunimo konferencija. Konferencijos šūkis buvo toks: „… radau vyrą pagal savo širdį“ (Apd 13:22). Dėl pandemijos ir apribojimų konferencija vyko tik vieną dieną. Daugelis vyresnių brolių negalėjo dalyvauti dėl apribojimų, todėl konferencija vyko dviem būdais: neprisijungus ir internetu. Šiuolaikinių kompiuterinių technologijų dėka vyko tiesioginė transliacija su vyresniaisiais broliais, kurie mokė jaunimą. Vaizdo įraše buvo nurodymai: pastorius Igoris Azanovas (Baltarusija), vyskupas Viktoras Altuchovas (Latvija), vyskupas Aleksandras Čiurbakovas (Estija), Artiomas Rusajevas (Daugpilis). Taip pat jaunimo konferencijoje dalyvavo svečiai su kiekybiniu apribojimu iš: Pabradės, Rygos, Lentvario, Latvijos, Ukrainos, Klaipėdos ir vyskupo Fiodoro Bajerio iš Kauno. Tai buvo pirmas kartas, kai jaunimo konferencija buvo surengta tokiu būdu, tikimės, kad kitą kartą galėsime pamatyti daugelį ir kartu pašlovinti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardą.

Mamų šventė 2021.05.02

2021-05-04

Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje įprasta švęsti Motinos dieną. 2021 m. Gegužės 2 d. „Biblijos kelio“ bažnyčioje vyko šventinis sekmadienio susitikimas, skirtas mūsų mieloms motinoms. Jaunimas mūsų puikių mamų garbei padainavo gražią dainą. Šventinio susitikimo pabaigoje jaunimas įteikė gėles visoms mamoms, kurios dalyvavo šventinėse sekmadienio pamaldose. Sveikiname visas brangias mamas su šia nuostabia pavasario diena! Motinos diena neveltui siejama su pavasariu, kai gamta pradeda atgyti ir viskas aplinkui prisipildo nauju gyvenimu. Biblijoje sakoma: „Ir Adomas pavadino savo žmoną vardu: Ieva, nes ji tapo visų gyvųjų motina“ (Pr 3:20).

Mamų šventė 2021.05.02

2021-05-04

Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje įprasta švęsti Motinos dieną. 2021 m. Gegužės 2 d. „Biblijos kelio“ bažnyčioje vyko šventinis sekmadienio susitikimas, skirtas mūsų mieloms motinoms. Jaunimas mūsų puikių mamų garbei padainavo gražią dainą. Šventinio susitikimo pabaigoje jaunimas įteikė gėles visoms mamoms, kurios dalyvavo šventinėse sekmadienio pamaldose. Sveikiname visas brangias mamas su šia nuostabia pavasario diena! Motinos diena neveltui siejama su pavasariu, kai gamta pradeda atgyti ir viskas aplinkui prisipildo nauju gyvenimu. Biblijoje sakoma: „Ir Adomas pavadino savo žmoną vardu: Ieva, nes ji tapo visų gyvųjų motina“ (Pr 3:20).

Velykos Biblijos kelio bažnyčioje – 2021 m

2021-04-13

Iškilmingą šventę, 2021 m. Balandžio 4 d., sekmadienį „Biblijos kelio“ bažnyčioje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, žmonės švenčia Jėzaus Kristaus Velykas. Šią Velykų dieną Dievo bažnyčia mini mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. Daugelis lyderių ir didžių žmonių sukilo ir mirė, tačiau tik apie Kristų iš kartos į kartą perduodama šlovė ir iškilmingi pagyrimai pagerbiant Jėzaus Kristaus gimimą ir prisikėlimą. Ir visa tai todėl, kad Jis gimė, mirė ir prisikėlė dėl kiekvieno žmogaus ir apskritai dėl žmonijos, kad gyventume šioje žemėje ir būtume laisvi nuo savo nuodėmių. Jis suteikia mums gyvybę ne tik šiame amžiuje, bet ir amžinybėje, kurios negalėjo suteikti nė vienas planetos lyderis ar didis žmogus. Garbė Jam už mūsų, krikščionių, kurie tikime ir šloviname Jo vardą, gimimą ir prisikėlimą! Ir dėl tų, kurie priims Jį kaip gelbėtoją savo širdyje.

Velykos Biblijos kelio bažnyčioje – 2021 m

2021-04-13

Iškilmingą šventę, 2021 m. Balandžio 4 d., sekmadienį „Biblijos kelio“ bažnyčioje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, žmonės švenčia Jėzaus Kristaus Velykas. Šią Velykų dieną Dievo bažnyčia mini mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus nukryžiavimą ir prisikėlimą. Daugelis lyderių ir didžių žmonių sukilo ir mirė, tačiau tik apie Kristų iš kartos į kartą perduodama šlovė ir iškilmingi pagyrimai pagerbiant Jėzaus Kristaus gimimą ir prisikėlimą. Ir visa tai todėl, kad Jis gimė, mirė ir prisikėlė dėl kiekvieno žmogaus ir apskritai dėl žmonijos, kad gyventume šioje žemėje ir būtume laisvi nuo savo nuodėmių. Jis suteikia mums gyvybę ne tik šiame amžiuje, bet ir amžinybėje, kurios negalėjo suteikti nė vienas planetos lyderis ar didis žmogus. Garbė Jam už mūsų, krikščionių, kurie tikime ir šloviname Jo vardą, gimimą ir prisikėlimą! Ir dėl tų, kurie priims Jį kaip gelbėtoją savo širdyje.

Dovydo ir Dianos sužadėtuvės 2021.03.07

2021-03-10

„Biblijos kelio“ bažnyčioje vėl nuskambėjo džiugus nuotakos ir jaunikio balsas. Davidas Baranovskis pateikė pasiūlymą Dianai Chursinai. Dovydas yra iš bažnyčios “Kylanti aušra” o Diana Chursina iš vietinės bažnyčios „Biblijos kelias“. Ji yra paskutinė septynių bažnyčios diakono vaikų Leonido Chursino ir jo žmonos Valentinos Chursinos dukra. Diana dalyvauja pamaldų grupėje vietinėje bažnyčioje. Te padeda jums Viešpats tolesnėje kelionėje ir kad jūs nieko nestokotumėte. Mes sveikiname savo jaunus žmones ir tegul Viešpats jus palaimina viskuo!

Dovydo ir Dianos sužadėtuvės 2021.03.07

2021-03-10

„Biblijos kelio“ bažnyčioje vėl nuskambėjo džiugus nuotakos ir jaunikio balsas. Davidas Baranovskis pateikė pasiūlymą Dianai Chursinai. Dovydas yra iš bažnyčios “Kylanti aušra” o Diana Chursina iš vietinės bažnyčios „Biblijos kelias“. Ji yra paskutinė septynių bažnyčios diakono vaikų Leonido Chursino ir jo žmonos Valentinos Chursinos dukra. Diana dalyvauja pamaldų grupėje vietinėje bažnyčioje. Te padeda jums Viešpats tolesnėje kelionėje ir kad jūs nieko nestokotumėte. Mes sveikiname savo jaunus žmones ir tegul Viešpats jus palaimina viskuo!

Romano Gurskio laidotuvės 2021 03 03

2021-03-08

Romano Gurskio laidotuvės įvyko 2021 m. Kovo 3 d. Jis nedagyveno iki savo gimtadienio ir mirė būdamas 52 metų. Romanas mirė ligoninėje kovo 2 d. 2 val. Prieš mirtį jis palaidojo mylinčią motiną. Ačiū Dievui, kad prieš išeidamas į amžinybę jis susitaikė su broliu ir artimais žmonėmis. Mes išreiškiame ypatingą dėkingumą pastoriui Marekui Syrvidai ir Marinai Politikienei, tegul Viešpats apdovanoja juos už jų auką! Reiškiame nuoširdžią užuojautą Romano Gurskio šeimai ir draugams. Ir mes neatsisveikiname su juo, nes pagal Dievo pažadą susitiksime danguje.

Romano Gurskio laidotuvės 2021 03 03

2021-03-08

Romano Gurskio laidotuvės įvyko 2021 m. Kovo 3 d. Jis nedagyveno iki savo gimtadienio ir mirė būdamas 52 metų. Romanas mirė ligoninėje kovo 2 d. 2 val. Prieš mirtį jis palaidojo mylinčią motiną. Ačiū Dievui, kad prieš išeidamas į amžinybę jis susitaikė su broliu ir artimais žmonėmis. Mes išreiškiame ypatingą dėkingumą pastoriui Marekui Syrvidai ir Marinai Politikienei, tegul Viešpats apdovanoja juos už jų auką! Reiškiame nuoširdžią užuojautą Romano Gurskio šeimai ir draugams. Ir mes neatsisveikiname su juo, nes pagal Dievo pažadą susitiksime danguje.

Dovydo ir Julijos vestuvės.

2021-02-09

2021 m. Vasario 6 d., šeštadienį, „Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko Dovydo Jaruševičiaus ir Julijos Chatkevič vestuvės. Tai buvo ypač džiugus įvykis mūsų bažnyčiai po ilgų tamsėjančių karantino dienų. Vestuvės vyko laikantis griežtų reikalavimų ir galimybių. Net tėvai ir svečiai negalėjo dalyvauti vestuvių ceremonijoje. Nebuvo iškilmingos vakarienės ar puotos, tačiau jaunieji nesutriko. Vestuvių ceremonija buvo transliuojama vaizdo įrašu, nes svečių skaičius buvo ribotas. Vestuvių palaiminimo transliaciją buvo galima matyti bažnyčios „Biblijos kelias“ svetainėje. Mes nuoširdžiai sveikiname jaunuosius priėmus šį rimtą sprendimą. Tegul Viešpats jus palaimina ir suteikia jums daug laimingų dienų kartu. Būkite palaiminti, dekite Viešpaties darbui ir tegul Viešpats jus lydi visur ir visada !

Dovydo ir Julijos vestuvės.

2021-02-09

2021 m. Vasario 6 d., šeštadienį, „Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko Dovydo Jaruševičiaus ir Julijos Chatkevič vestuvės. Tai buvo ypač džiugus įvykis mūsų bažnyčiai po ilgų tamsėjančių karantino dienų. Vestuvės vyko laikantis griežtų reikalavimų ir galimybių. Net tėvai ir svečiai negalėjo dalyvauti vestuvių ceremonijoje. Nebuvo iškilmingos vakarienės ar puotos, tačiau jaunieji nesutriko. Vestuvių ceremonija buvo transliuojama vaizdo įrašu, nes svečių skaičius buvo ribotas. Vestuvių palaiminimo transliaciją buvo galima matyti bažnyčios „Biblijos kelias“ svetainėje. Mes nuoširdžiai sveikiname jaunuosius priėmus šį rimtą sprendimą. Tegul Viešpats jus palaimina ir suteikia jums daug laimingų dienų kartu. Būkite palaiminti, dekite Viešpaties darbui ir tegul Viešpats jus lydi visur ir visada !

1 2 3 4 8