Naujienos

Jadvygos Zdanovič laidotuvės

2021-01-22

Aštuoniasdešimt antraisiais savo gyvenimo metais Jadvyga Zdanovič perėjo į amžinybę. Laidotuvės įvyko 2021 metų sausio 12 dieną. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Reginai Tumai ir visiems jos artimiesiems bei draugams. Tegul Viešpats kompensuoja jūsų netektį ir suteikia jums savo ramybę!

Jadvygos Zdanovič laidotuvės

2021-01-22

Aštuoniasdešimt antraisiais savo gyvenimo metais Jadvyga Zdanovič perėjo į amžinybę. Laidotuvės įvyko 2021 metų sausio 12 dieną. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Reginai Tumai ir visiems jos artimiesiems bei draugams. Tegul Viešpats kompensuoja jūsų netektį ir suteikia jums savo ramybę!

Tadeušo Jakubausko laidotuvės 2020-12-15.

2020-12-19

Antradienį 2020 m. Gruodžio 15 d., vyko mūsų brangaus brolio Tadeušo Jakubausko laidotuvės. Tadeušas perėjo į amžinybę būdamas 52 metų. Daugelį metų jis buvo Lentvario bažnyčios narys. Po vestuvių jis persikėlė į Vilnių ir buvo „Biblijos kelio“ bažnyčios narys. Jis paliko žmoną Jeleną ir dvi dukteris. Jis buvo nuostabus vyras ir mylintis tėvas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir draugams, ypač jo šeimai, kuri patyrė didelę netektį savo gyvenime. Tegul Dievas jus paguodžia Viešpaties ramybe ir padeda išgyventi visus sunkumus!
„Teisusis žūva, ir nė vienas į tai nekreipia dėmesio; gailestingasis miršta, ir niekas nepastebi, kad teisusis paimamas iš vargo“ (Iz 57, 1).

Tadeušo Jakubausko laidotuvės 2020-12-15.

2020-12-19

Antradienį 2020 m. Gruodžio 15 d., vyko mūsų brangaus brolio Tadeušo Jakubausko laidotuvės. Tadeušas perėjo į amžinybę būdamas 52 metų. Daugelį metų jis buvo Lentvario bažnyčios narys. Po vestuvių jis persikėlė į Vilnių ir buvo „Biblijos kelio“ bažnyčios narys. Jis paliko žmoną Jeleną ir dvi dukteris. Jis buvo nuostabus vyras ir mylintis tėvas. Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir draugams, ypač jo šeimai, kuri patyrė didelę netektį savo gyvenime. Tegul Dievas jus paguodžia Viešpaties ramybe ir padeda išgyventi visus sunkumus!
„Teisusis žūva, ir nė vienas į tai nekreipia dėmesio; gailestingasis miršta, ir niekas nepastebi, kad teisusis paimamas iš vargo“ (Iz 57, 1).

Jurijaus Freidheimo laidotuvės.

2020-12-04

Laidotuvės įvyko 2020m. gruodžio 3 dieną. Jurijus mirė sulaukęs 75 metų. Jis buvo puikus žmogus, universiteto dėstytojas, daugelio mokytojas, mentorius ir labai rūpestingas žmogus. Jis padėjo užgydyti daugelį sužeistų širdžių. Būdamas aklas jis nesitikėjo pagalbos, bet buvo geras kitiems ir daug kam padėjo. Jis praėjo labai sunkų gyvenimo kelią: gimęs antrojo pasaulinio karo pabaigoje, užaugo našlaičių prieglaudoje, pergyveno persekiojimus kaip žydas, bet nepaisant viso, matome šlovingą jo gyvenimo pabaigą! Šventajame Rašte parašyta: “atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu.” Hebr. 13:7

Jurijaus Freidheimo laidotuvės.

2020-12-04

Laidotuvės įvyko 2020m. gruodžio 3 dieną. Jurijus mirė sulaukęs 75 metų. Jis buvo puikus žmogus, universiteto dėstytojas, daugelio mokytojas, mentorius ir labai rūpestingas žmogus. Jis padėjo užgydyti daugelį sužeistų širdžių. Būdamas aklas jis nesitikėjo pagalbos, bet buvo geras kitiems ir daug kam padėjo. Jis praėjo labai sunkų gyvenimo kelią: gimęs antrojo pasaulinio karo pabaigoje, užaugo našlaičių prieglaudoje, pergyveno persekiojimus kaip žydas, bet nepaisant viso, matome šlovingą jo gyvenimo pabaigą! Šventajame Rašte parašyta: “atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu.” Hebr. 13:7

Brolių palaiminimas siekti diakonų tarnystės „Biblijos kelio“ bažnyčioje.

2020-10-27

„Biblijos kelio“ bažnyčioje broliai buvo paskirti diakonų tarnystei. 2020 m. Spalio 25 d. broliai Žilvinas Jablonskis, Tadas Ustinavičius ir Dalius Jaruševičius buvo išrinkti diakonų tarnystei. Lietuvos brolijos vyskupas Fiodoras Bajeris įkvėpė brolius ir palaimino juos diakono tarnystės siekimui. Tegul Viešpats laimina jų šeimas: žmonas, vaikus ir padeda jiems eiti palaimintu keliu iki galo!

Brolių palaiminimas siekti diakonų tarnystės „Biblijos kelio“ bažnyčioje.

2020-10-27

„Biblijos kelio“ bažnyčioje broliai buvo paskirti diakonų tarnystei. 2020 m. Spalio 25 d. broliai Žilvinas Jablonskis, Tadas Ustinavičius ir Dalius Jaruševičius buvo išrinkti diakonų tarnystei. Lietuvos brolijos vyskupas Fiodoras Bajeris įkvėpė brolius ir palaimino juos diakono tarnystės siekimui. Tegul Viešpats laimina jų šeimas: žmonas, vaikus ir padeda jiems eiti palaimintu keliu iki galo!

Mareko Syrvydo įšventinimas į presbiterinę tarnystę.

2020-10-27

„Biblijos kelio“ bažnyčioje – 2020 m. Spalio 25 d. vyko įšventinimas į presbiterinę tarnystę. Lietuvos brolijos vyskupas Fiodoras Bajeris ir vietinės bažnyčios „Biblijos kelias“ pastorius Anatolijus Dmitrukas ir Česlavas Makutonovičius paskyrė Mareką Syrvydą į presbiterio tarnystę bažnyčioje „Biblijos kelias“. Marekas Syrvyda su žmona Liuba sėkmingai baigė mokymų ir patirties įgijimo laikotarpį. Jų šeima yra pasirengusi skirti savo gyvenimą tarnavimui Viešpačiui, pažadėdama prieš Dievą ir Bažnyčią. Mes sveikiname Mareką ir jo žmoną Liubą su šiuo svarbiu įvykiu jų gyvenime! Dievas te palaimina ir padeda visame kame!
„Vertiems presbiteriams, kurie vadovauja, turėtų būti suteikta didesnė garbė, ypač tiems, kurie dirba žodžiu ir mokymu“ (1 Tim. 5:17).

Mareko Syrvydo įšventinimas į presbiterinę tarnystę.

2020-10-27

„Biblijos kelio“ bažnyčioje – 2020 m. Spalio 25 d. vyko įšventinimas į presbiterinę tarnystę. Lietuvos brolijos vyskupas Fiodoras Bajeris ir vietinės bažnyčios „Biblijos kelias“ pastorius Anatolijus Dmitrukas ir Česlavas Makutonovičius paskyrė Mareką Syrvydą į presbiterio tarnystę bažnyčioje „Biblijos kelias“. Marekas Syrvyda su žmona Liuba sėkmingai baigė mokymų ir patirties įgijimo laikotarpį. Jų šeima yra pasirengusi skirti savo gyvenimą tarnavimui Viešpačiui, pažadėdama prieš Dievą ir Bažnyčią. Mes sveikiname Mareką ir jo žmoną Liubą su šiuo svarbiu įvykiu jų gyvenime! Dievas te palaimina ir padeda visame kame!
„Vertiems presbiteriams, kurie vadovauja, turėtų būti suteikta didesnė garbė, ypač tiems, kurie dirba žodžiu ir mokymu“ (1 Tim. 5:17).

Krikštas 2020.10.10

2020-10-12

Šeštadienio rytą – 2020 m. Spalio 10 d. bažnyčioje “Biblijos kelias” įvyko vandens krikštas. Dvi seserys: Agnė Žiedelytė ir Kristina Sorokina sudarė sandorą su Viešpačiu per vandens krikštą. Sveikiname jaunąsias seseris priėmus šį svarbų ir teisingą sprendimą jų gyvenime ! Tai šventė ne tik tiems, kurie sudarė sandorą su Viešpačiu, bet ir visai bažnyčiai – „Biblijos kelias“. Tai mane ypač džiugina, kai jaunimas priima tokį teisingą sprendimą!

„Taigi mes buvome palaidoti krikštu į mirtį, kad, kaip Tėvo šlovė Kristų prikėlė iš numirusių, taip ir mes galėtume gyventi naujame gyvenime“ (Rom 6, 4).

Krikštas 2020.10.10

2020-10-12

Šeštadienio rytą – 2020 m. Spalio 10 d. bažnyčioje “Biblijos kelias” įvyko vandens krikštas. Dvi seserys: Agnė Žiedelytė ir Kristina Sorokina sudarė sandorą su Viešpačiu per vandens krikštą. Sveikiname jaunąsias seseris priėmus šį svarbų ir teisingą sprendimą jų gyvenime ! Tai šventė ne tik tiems, kurie sudarė sandorą su Viešpačiu, bet ir visai bažnyčiai – „Biblijos kelias“. Tai mane ypač džiugina, kai jaunimas priima tokį teisingą sprendimą!

„Taigi mes buvome palaidoti krikštu į mirtį, kad, kaip Tėvo šlovė Kristų prikėlė iš numirusių, taip ir mes galėtume gyventi naujame gyvenime“ (Rom 6, 4).

Mariaus ir Aušros vestuvės, 2020 m

2020-10-06

Spalio 3 d., Šeštadienį, įvyko Mariaus Milevičiaus ir Aušros Drozdaitės vestuvės. Šią dieną buvo vestuvės 10:00 ir šventinė puota 16:00. Šventinėje puotoje dalyvavo abiejų pusių artimieji ir svečiai. Ačiū Dievui, šis renginys gavosi puikiai. Susirinkę svečiai ir draugai stebėjo nuostabią šventę Biblijos kelio bažnyčioje. Linkime Dievo palaimos jiems ir tvarkos visame kame!

Mariaus ir Aušros vestuvės, 2020 m

2020-10-06

Spalio 3 d., Šeštadienį, įvyko Mariaus Milevičiaus ir Aušros Drozdaitės vestuvės. Šią dieną buvo vestuvės 10:00 ir šventinė puota 16:00. Šventinėje puotoje dalyvavo abiejų pusių artimieji ir svečiai. Ačiū Dievui, šis renginys gavosi puikiai. Susirinkę svečiai ir draugai stebėjo nuostabią šventę Biblijos kelio bažnyčioje. Linkime Dievo palaimos jiems ir tvarkos visame kame!

Šlovinimo ir garbinimo vakaras – 2020 m

2020-09-29

Bažnyčioje ,,Biblijos kelias” padėkos dieną vyko šlovinimo vakaras. Šis vakaras buvo sukurtas tam, kad galėtume suteikti visą šlovę mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Šventinis šlovinimo vakaras vyko rugsėjo 27 d., 17:00 val. Šį padėkos vakarą mus aplankė svečiai iš bažnyčių: Pabradės ir „Maldos namų“. Šventinį vakarą koncertavo: „Sidabrinės“ grupės, trys garbinimo grupės iš „Biblijos kelio“ bažnyčios, pamaldų grupė iš Pabradės miesto ir muzikos grupė iš „Maldos namų“. Buvo labai pamokantis ir darnus visų grupių pasirodymas. Tarp psalmių broliai pasidalijo trumpu Žodžiu. Ačiū Dievui, kad tarp Jo žmonių yra talentingų dainininkų ir muzikantų! Dalyviams ir svečiams labai patiko „Šlovinimo ir garbinimo vakaras 2020“.

Šlovinimo ir garbinimo vakaras – 2020 m

2020-09-29

Bažnyčioje ,,Biblijos kelias” padėkos dieną vyko šlovinimo vakaras. Šis vakaras buvo sukurtas tam, kad galėtume suteikti visą šlovę mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Šventinis šlovinimo vakaras vyko rugsėjo 27 d., 17:00 val. Šį padėkos vakarą mus aplankė svečiai iš bažnyčių: Pabradės ir „Maldos namų“. Šventinį vakarą koncertavo: „Sidabrinės“ grupės, trys garbinimo grupės iš „Biblijos kelio“ bažnyčios, pamaldų grupė iš Pabradės miesto ir muzikos grupė iš „Maldos namų“. Buvo labai pamokantis ir darnus visų grupių pasirodymas. Tarp psalmių broliai pasidalijo trumpu Žodžiu. Ačiū Dievui, kad tarp Jo žmonių yra talentingų dainininkų ir muzikantų! Dalyviams ir svečiams labai patiko „Šlovinimo ir garbinimo vakaras 2020“.

Derliaus šventė – 2020 m

2020-09-29

Rugsėjo 27 d., Sekmadienį, „Biblijos kelio“ bažnyčioje vyko Derliaus šventė. Šventės šūkis yra „Už viską dėkokite“ (1 Tes. 5, 18). Šią dieną bažnyčia dėkoja Viešpačiui už palaimintą derlių, orą ir duoną ant stalo. Šią dieną prisimenama daugybė palaiminimų, o Viešpačiui suteikiama šlovė už visus Jo palaiminimus! Ši diena kupina džiaugsmo, bendravimo su skanėstais.
Atostogų metu pas mus lankėsi vyskupas Borisas Šutovas iš Estijos. Jis pasidalijo Dievo žodžiu, instrukcijomis ir perdavė sveikinimus iš Estijos bažnyčios.
„Nes kiekvienas Dievo kūrinys yra geras ir niekas nėra smerktinas, jei jis priimamas su padėka“ (1 Tim 4, 4).

Derliaus šventė – 2020 m

2020-09-29

Rugsėjo 27 d., Sekmadienį, „Biblijos kelio“ bažnyčioje vyko Derliaus šventė. Šventės šūkis yra „Už viską dėkokite“ (1 Tes. 5, 18). Šią dieną bažnyčia dėkoja Viešpačiui už palaimintą derlių, orą ir duoną ant stalo. Šią dieną prisimenama daugybė palaiminimų, o Viešpačiui suteikiama šlovė už visus Jo palaiminimus! Ši diena kupina džiaugsmo, bendravimo su skanėstais.
Atostogų metu pas mus lankėsi vyskupas Borisas Šutovas iš Estijos. Jis pasidalijo Dievo žodžiu, instrukcijomis ir perdavė sveikinimus iš Estijos bažnyčios.
„Nes kiekvienas Dievo kūrinys yra geras ir niekas nėra smerktinas, jei jis priimamas su padėka“ (1 Tim 4, 4).

Nuotakos ir jaunikio balsas! 2020.09.20

2020-09-21

„Biblijos kelio“ bažnyčioje vėl nuskambėjo džiugus nuotakos ir jaunikio balsas. Sekmadienį – rugsėjo 20 d. brolis Dovydas Jaruševičus pateikė pasiūlymą Julijai Chatkevič. Mes nuoširdžiai sveikiname jaunus žmones už tokį svarbų sprendimą jų gyvenime ! Dievas te laimina juos ir te suteikia pagalbą viskam!

Nuotakos ir jaunikio balsas! 2020.09.20

2020-09-21

„Biblijos kelio“ bažnyčioje vėl nuskambėjo džiugus nuotakos ir jaunikio balsas. Sekmadienį – rugsėjo 20 d. brolis Dovydas Jaruševičus pateikė pasiūlymą Julijai Chatkevič. Mes nuoširdžiai sveikiname jaunus žmones už tokį svarbų sprendimą jų gyvenime ! Dievas te laimina juos ir te suteikia pagalbą viskam!

1 2 3 4 5 8