Paskutinės naujienos

Diakonų įšventinimas bažnyčioje “Biblijos kelias”.

2021-09-05

2021 m. Rugsėjo 5 d. įvyko bažnyčios diakonų įšventinimas. Diakono tarnystei vietos bažnyčioje buvo įšventinti: Žilvinas Jablonskis ir Dalius Jaruševičius. Į diakono tarnystę įšventino broliai: vadovaujantis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas; Lietuvos vyskupas Fiodoras Bajeris ir Estijos vyskupas Aleksandras Čiurbakovas. Vyresnieji broliai paskyrė Jurijų Sorokiną siekti bažnyčios diakono tarnystės. Dalius, Žilvinas ir Jurijus sutiko ir maldoje paprašė Viešpaties palaiminimo. Dėl iškilmingos šventės bažnyčioje svečiai iš Estijos buvo pakviesti pasidalyti savo žodžiais ir patarimais. Vyresnysis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas davė nurodymus įšventintiems broliams ir jų žmonoms. Pabaigoje vietinės bažnyčios pastorius Anatolijus Dmitrukas pasveikino naujus bažnyčios diakonus ir visa bažnyčia meldėsi už juos.

Diakonų įšventinimas bažnyčioje “Biblijos kelias”.

2021-09-05

2021 m. Rugsėjo 5 d. įvyko bažnyčios diakonų įšventinimas. Diakono tarnystei vietos bažnyčioje buvo įšventinti: Žilvinas Jablonskis ir Dalius Jaruševičius. Į diakono tarnystę įšventino broliai: vadovaujantis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas; Lietuvos vyskupas Fiodoras Bajeris ir Estijos vyskupas Aleksandras Čiurbakovas. Vyresnieji broliai paskyrė Jurijų Sorokiną siekti bažnyčios diakono tarnystės. Dalius, Žilvinas ir Jurijus sutiko ir maldoje paprašė Viešpaties palaiminimo. Dėl iškilmingos šventės bažnyčioje svečiai iš Estijos buvo pakviesti pasidalyti savo žodžiais ir patarimais. Vyresnysis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas davė nurodymus įšventintiems broliams ir jų žmonoms. Pabaigoje vietinės bažnyčios pastorius Anatolijus Dmitrukas pasveikino naujus bažnyčios diakonus ir visa bažnyčia meldėsi už juos.

Evangelizacija Visagine su choru „Valio“

2021-09-05

Šeštadienį, 2021 m. Rugsėjo 4 d., Choras „Valio“ ir jų komanda iš bažnyčios “Biblijos kelias” pradėjo evangelizaciją. Maži vaikai iš choro „Valio“ linkėjo pasidalinti „Gerąja naujiena“ su mažo Visagino miesto gyventojais. Misija buvo dainuoti dainas apie Kristų, informuoti apie Dievo darbus ir Visagino gyventojams išdalinti “Samariečio krepšelio” dovanas. Atsargumo sumetimais ir dėl apribojimų evangelizacija vyko gatvėje, kad visi norintys galėtų klausytis Gerosios Naujienos. Ačiū Dievui už uolią choro vadovės Gintarės Kachkovska tarnystę ir jos komandos pasišventimą. Ypatingas ačiū vaikams, norintiems pasidalinti Gerąja žinia su kitais vaikais ir žmonėmis. Tegul Viešpats atlygina už jūsų darbą!

„Aš žinau tavo darbus; štai aš tau atvėriau duris, ir niekas negali jų uždaryti; tu turi mažai jėgų, tu laikeisi mano žodžio ir nepaneigei mano vardo“ (Apr 3, 8).

Evangelizacija Visagine su choru „Valio“

2021-09-05

Šeštadienį, 2021 m. Rugsėjo 4 d., Choras „Valio“ ir jų komanda iš bažnyčios “Biblijos kelias” pradėjo evangelizaciją. Maži vaikai iš choro „Valio“ linkėjo pasidalinti „Gerąja naujiena“ su mažo Visagino miesto gyventojais. Misija buvo dainuoti dainas apie Kristų, informuoti apie Dievo darbus ir Visagino gyventojams išdalinti “Samariečio krepšelio” dovanas. Atsargumo sumetimais ir dėl apribojimų evangelizacija vyko gatvėje, kad visi norintys galėtų klausytis Gerosios Naujienos. Ačiū Dievui už uolią choro vadovės Gintarės Kachkovska tarnystę ir jos komandos pasišventimą. Ypatingas ačiū vaikams, norintiems pasidalinti Gerąja žinia su kitais vaikais ir žmonėmis. Tegul Viešpats atlygina už jūsų darbą!

„Aš žinau tavo darbus; štai aš tau atvėriau duris, ir niekas negali jų uždaryti; tu turi mažai jėgų, tu laikeisi mano žodžio ir nepaneigei mano vardo“ (Apr 3, 8).

Vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams.

2021-09-05

Bažnyčioje „Biblijos kelias“ 2021 m. Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, buvo vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams. Bažnyčios vadovai palaimino: mokyklų ir sekmadieninių mokyklų mokytojus, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, pasaulietinių mokyklų moksleivius ir mažuosius, kurie lanko vietos bažnyčios sekmadieninę mokyklą. Džiugu matyti daug vaikų ir mokytojų bažnyčioje po ilgos izoliacijos. Šiuo sunkiu metu malda Viešpačiui ir Jo palaiminimas yra labai reikalingi ir svarbūs, kad visi mokslo metai būtų saugūs ir vaikams, ir mokytojams. Tegul Viešpaties gailestingumas lydi sekmadieninės mokyklos vaikus, pasaulietines mokyklas ir mokytojus, kurie dalijasi savo žiniomis ir perduoda jas ateinančiai kartai!

Vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams.

2021-09-05

Bažnyčioje „Biblijos kelias“ 2021 m. Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, buvo vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams. Bažnyčios vadovai palaimino: mokyklų ir sekmadieninių mokyklų mokytojus, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, pasaulietinių mokyklų moksleivius ir mažuosius, kurie lanko vietos bažnyčios sekmadieninę mokyklą. Džiugu matyti daug vaikų ir mokytojų bažnyčioje po ilgos izoliacijos. Šiuo sunkiu metu malda Viešpačiui ir Jo palaiminimas yra labai reikalingi ir svarbūs, kad visi mokslo metai būtų saugūs ir vaikams, ir mokytojams. Tegul Viešpaties gailestingumas lydi sekmadieninės mokyklos vaikus, pasaulietines mokyklas ir mokytojus, kurie dalijasi savo žiniomis ir perduoda jas ateinančiai kartai!

Dienos citata

Nauji audio failai

Kontaktai

Adresas:

Ukmergės g. 263, Vilnius, Lietuva

Tel., faksas:

+370 (5) 270 37 95

El. Paštas:

pastor@biblija.org

Paskutinės naujienos

Diakonų įšventinimas bažnyčioje “Biblijos kelias”.

2021-09-05

2021 m. Rugsėjo 5 d. įvyko bažnyčios diakonų įšventinimas. Diakono tarnystei vietos bažnyčioje buvo įšventinti: Žilvinas Jablonskis ir Dalius Jaruševičius. Į diakono tarnystę įšventino broliai: vadovaujantis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas; Lietuvos vyskupas Fiodoras Bajeris ir Estijos vyskupas Aleksandras Čiurbakovas. Vyresnieji broliai paskyrė Jurijų Sorokiną siekti bažnyčios diakono tarnystės. Dalius, Žilvinas ir Jurijus sutiko ir maldoje paprašė Viešpaties palaiminimo. Dėl iškilmingos šventės bažnyčioje svečiai iš Estijos buvo pakviesti pasidalyti savo žodžiais ir patarimais. Vyresnysis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas davė nurodymus įšventintiems broliams ir jų žmonoms. Pabaigoje vietinės bažnyčios pastorius Anatolijus Dmitrukas pasveikino naujus bažnyčios diakonus ir visa bažnyčia meldėsi už juos.

Diakonų įšventinimas bažnyčioje “Biblijos kelias”.

2021-09-05

2021 m. Rugsėjo 5 d. įvyko bažnyčios diakonų įšventinimas. Diakono tarnystei vietos bažnyčioje buvo įšventinti: Žilvinas Jablonskis ir Dalius Jaruševičius. Į diakono tarnystę įšventino broliai: vadovaujantis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas; Lietuvos vyskupas Fiodoras Bajeris ir Estijos vyskupas Aleksandras Čiurbakovas. Vyresnieji broliai paskyrė Jurijų Sorokiną siekti bažnyčios diakono tarnystės. Dalius, Žilvinas ir Jurijus sutiko ir maldoje paprašė Viešpaties palaiminimo. Dėl iškilmingos šventės bažnyčioje svečiai iš Estijos buvo pakviesti pasidalyti savo žodžiais ir patarimais. Vyresnysis Baltijos šalių vyskupas Borisas Šutovas davė nurodymus įšventintiems broliams ir jų žmonoms. Pabaigoje vietinės bažnyčios pastorius Anatolijus Dmitrukas pasveikino naujus bažnyčios diakonus ir visa bažnyčia meldėsi už juos.

Evangelizacija Visagine su choru „Valio“

2021-09-05

Šeštadienį, 2021 m. Rugsėjo 4 d., Choras „Valio“ ir jų komanda iš bažnyčios “Biblijos kelias” pradėjo evangelizaciją. Maži vaikai iš choro „Valio“ linkėjo pasidalinti „Gerąja naujiena“ su mažo Visagino miesto gyventojais. Misija buvo dainuoti dainas apie Kristų, informuoti apie Dievo darbus ir Visagino gyventojams išdalinti “Samariečio krepšelio” dovanas. Atsargumo sumetimais ir dėl apribojimų evangelizacija vyko gatvėje, kad visi norintys galėtų klausytis Gerosios Naujienos. Ačiū Dievui už uolią choro vadovės Gintarės Kachkovska tarnystę ir jos komandos pasišventimą. Ypatingas ačiū vaikams, norintiems pasidalinti Gerąja žinia su kitais vaikais ir žmonėmis. Tegul Viešpats atlygina už jūsų darbą!

„Aš žinau tavo darbus; štai aš tau atvėriau duris, ir niekas negali jų uždaryti; tu turi mažai jėgų, tu laikeisi mano žodžio ir nepaneigei mano vardo“ (Apr 3, 8).

Evangelizacija Visagine su choru „Valio“

2021-09-05

Šeštadienį, 2021 m. Rugsėjo 4 d., Choras „Valio“ ir jų komanda iš bažnyčios “Biblijos kelias” pradėjo evangelizaciją. Maži vaikai iš choro „Valio“ linkėjo pasidalinti „Gerąja naujiena“ su mažo Visagino miesto gyventojais. Misija buvo dainuoti dainas apie Kristų, informuoti apie Dievo darbus ir Visagino gyventojams išdalinti “Samariečio krepšelio” dovanas. Atsargumo sumetimais ir dėl apribojimų evangelizacija vyko gatvėje, kad visi norintys galėtų klausytis Gerosios Naujienos. Ačiū Dievui už uolią choro vadovės Gintarės Kachkovska tarnystę ir jos komandos pasišventimą. Ypatingas ačiū vaikams, norintiems pasidalinti Gerąja žinia su kitais vaikais ir žmonėmis. Tegul Viešpats atlygina už jūsų darbą!

„Aš žinau tavo darbus; štai aš tau atvėriau duris, ir niekas negali jų uždaryti; tu turi mažai jėgų, tu laikeisi mano žodžio ir nepaneigei mano vardo“ (Apr 3, 8).

Vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams.

2021-09-05

Bažnyčioje „Biblijos kelias“ 2021 m. Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, buvo vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams. Bažnyčios vadovai palaimino: mokyklų ir sekmadieninių mokyklų mokytojus, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, pasaulietinių mokyklų moksleivius ir mažuosius, kurie lanko vietos bažnyčios sekmadieninę mokyklą. Džiugu matyti daug vaikų ir mokytojų bažnyčioje po ilgos izoliacijos. Šiuo sunkiu metu malda Viešpačiui ir Jo palaiminimas yra labai reikalingi ir svarbūs, kad visi mokslo metai būtų saugūs ir vaikams, ir mokytojams. Tegul Viešpaties gailestingumas lydi sekmadieninės mokyklos vaikus, pasaulietines mokyklas ir mokytojus, kurie dalijasi savo žiniomis ir perduoda jas ateinančiai kartai!

Vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams.

2021-09-05

Bažnyčioje „Biblijos kelias“ 2021 m. Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, buvo vaikų ir mokytojų palaiminimas ateinantiems mokslo metams. Bažnyčios vadovai palaimino: mokyklų ir sekmadieninių mokyklų mokytojus, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, pasaulietinių mokyklų moksleivius ir mažuosius, kurie lanko vietos bažnyčios sekmadieninę mokyklą. Džiugu matyti daug vaikų ir mokytojų bažnyčioje po ilgos izoliacijos. Šiuo sunkiu metu malda Viešpačiui ir Jo palaiminimas yra labai reikalingi ir svarbūs, kad visi mokslo metai būtų saugūs ir vaikams, ir mokytojams. Tegul Viešpaties gailestingumas lydi sekmadieninės mokyklos vaikus, pasaulietines mokyklas ir mokytojus, kurie dalijasi savo žiniomis ir perduoda jas ateinančiai kartai!

Dienos citata

Nauji audio failai

Artimiausi įvykiai

Seminaras šlovintojams

2021-09-10 18:00

Bažnyčios motinų susirinkimas

2021-09-11 11:00

Darbas su turinčiais pranašystės dovaną

2021-09-18 11:00

Malda ir pasninkas 3 dienos

2021-09-28 00:00 - 2021-09-30

Gomeletikos seminaras

2021-10-02 11:00

© 2021,Vilniaus krikščionių bažnyčia "Biblijos kelias"