Naujienos

Vandens krikštas

2019-07-10

Po ilgo pasiruošimo penki žmonės priėmė krikštą sudarydami sandorą su Viešpačiu. Tapelių ežere, kaip ir kiekvienais metais, pirmą kartą krikštijo diakonas Ruslanas Elizarovas. Po krikšto šventės gamtoje įvyko puikus bendravimas ir vaišės. Viešpats palaimino puikiu oru. Po oficialiosios dalies žmonės dar ilgai bendravo tarpusavyje, vaikai maudėsi, jaunimas žaidė. Kitą dieną, sekmadienį, krikštijamieji buvo supažindinti su visa Bažnyčia, pasveikinti ir priimti į narius. Jiems pirmą kartą diakonas Jan Adaškevič parengė Viešpaties Vakarienę.

Vandens krikštas

2019-07-10

Po ilgo pasiruošimo penki žmonės priėmė krikštą sudarydami sandorą su Viešpačiu. Tapelių ežere, kaip ir kiekvienais metais, pirmą kartą krikštijo diakonas Ruslanas Elizarovas. Po krikšto šventės gamtoje įvyko puikus bendravimas ir vaišės. Viešpats palaimino puikiu oru. Po oficialiosios dalies žmonės dar ilgai bendravo tarpusavyje, vaikai maudėsi, jaunimas žaidė. Kitą dieną, sekmadienį, krikštijamieji buvo supažindinti su visa Bažnyčia, pasveikinti ir priimti į narius. Jiems pirmą kartą diakonas Jan Adaškevič parengė Viešpaties Vakarienę.

Ukrainos ETK suvažiavimas

2019-07-10

Gegužės 23-25 dienomis Ukrainos brolių sąjungoje įvyko puikus susirinkimas, kuriame susitiko šios šalies pastoriai ir diakonai, išklausė ataskaitas dėl brolijos tarnystės ir iš naujo išrinko vadovybę. Dalyvaujant įvairių šalių Bažnyčių atstovams ukrainiečių pastoriai buvo vienoje vienybės ir supratimo dvasioje.

Ukrainos ETK suvažiavimas

2019-07-10

Gegužės 23-25 dienomis Ukrainos brolių sąjungoje įvyko puikus susirinkimas, kuriame susitiko šios šalies pastoriai ir diakonai, išklausė ataskaitas dėl brolijos tarnystės ir iš naujo išrinko vadovybę. Dalyvaujant įvairių šalių Bažnyčių atstovams ukrainiečių pastoriai buvo vienoje vienybės ir supratimo dvasioje.

Vaikų stovykla

2019-06-29

Atėjo stovyklų metas! Todėl kviečiame visus vaikus į krikščionišką stovyklą, kuri vyks 2019 metų liepos 22-28 dienomis. Dalyvių amžius: 8-14 m.. Vaikų laukia įdomi krikščioniška programa, smagūs žaidimai ir Šventojo rašto nagrinėjimas gražiausioje vietoje Ignalinos rajone.
Dėl išsamesnės informacijos arba anketos pateikimo mielai prašome kreiptis į stovyklos direktorių Arkadijų Ponomariovą tel. 867843768 arba el. paštu arka.pana@gmail.com
Laukiame visų!

Vaikų stovykla

2019-06-29

Atėjo stovyklų metas! Todėl kviečiame visus vaikus į krikščionišką stovyklą, kuri vyks 2019 metų liepos 22-28 dienomis. Dalyvių amžius: 8-14 m.. Vaikų laukia įdomi krikščioniška programa, smagūs žaidimai ir Šventojo rašto nagrinėjimas gražiausioje vietoje Ignalinos rajone.
Dėl išsamesnės informacijos arba anketos pateikimo mielai prašome kreiptis į stovyklos direktorių Arkadijų Ponomariovą tel. 867843768 arba el. paštu arka.pana@gmail.com
Laukiame visų!

PABALTIJO IR EUROPOS BAŽNYČIŲ JAUNIMO KONFERENCIJA VILNIUJE

2019-05-17

Maloniai kviečiame Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir kitų Europos šalių bažnyčių jaunimą atvykti į konferenciją ! Tai visuomet tampa ypatingu įvykiu. Kai aktyvus, dievobaimingas ir pripildytas Šv. Dvasios jaunimas susirenka kartu, Dievas ypač palaimina tokius susirinkimus. Stiprūs pamokslai, karštos maldos, pranašų tarnystės - visa tai tarnauja jaunimo dvasiniam augimui.

PABALTIJO IR EUROPOS BAŽNYČIŲ JAUNIMO KONFERENCIJA VILNIUJE

2019-05-17

Maloniai kviečiame Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir kitų Europos šalių bažnyčių jaunimą atvykti į konferenciją ! Tai visuomet tampa ypatingu įvykiu. Kai aktyvus, dievobaimingas ir pripildytas Šv. Dvasios jaunimas susirenka kartu, Dievas ypač palaimina tokius susirinkimus. Stiprūs pamokslai, karštos maldos, pranašų tarnystės - visa tai tarnauja jaunimo dvasiniam augimui.

Jaunimo konferencijos Vilniuje programa

2019-05-08

Tema: "bet Kristus, kaip sūnus, viešpatauja savo namams, kurio namai esame mes, jei tvirtai išlaikome pasitikėjimą ir vilties džiaugsmą tvirtą iki galo" (Hebr. 3:6).

47-oji PABALTIJO IR EUROPOS JAUNIMO KONFERENCIJA
PROGRAMA
Vilnius, Lietuva
2019.05.16 – 2019.05.19
Ketvirtadienis 16 gegužės 2019 m.
Registracija
20.30 Nakvynės organizavimas

Penktadienis 17 gegužės 2019 m.
11.00-11.15 sveikinimo žodis
11.15-11.30 šlovinimas
11.30-12.00 pamokslas, malda
12.00-12.05 dainavimas
12.05-12.35 pamokslas
12.35-12.40 dainavimas
12.40-13.25 pamokslas, malda (pamokslininkas)
13.30-16.00 Pietūs
16.00-16.40 Jaunimo grupių programa (1-2 psalmė, Dievo darbų liudijimai mūsų gyvenime, eilės)
16.40-17.50 Seminarai
17.50-18.00 Pertrauka
18.00-18.30 pamokslas, malda
18.30-19.00 Klausimai - atsakymai
19.00 -20.00 Vakarienė

Šeštadienis 18 gegužės 2019 m.
10.00-10.15 sveikinimo žodis Hbr 3:6: "bet Kristus, kaip sūnus, viešpatauja savo namams; kurio namai esame mes, jei tvirtai išlaikome pasitikėjimą ir vilties džiaugsmą tvirtą iki galo."
10.15-10.30 šlovinimas
10.30-11.00 pamokslas, malda
11.00-11.05 dainavimas
11.05-11.35 pamokslas, malda
11.35-11.55 Pertrauka
11.55-12.25 pamokslas, malda
12.25-12.35 dainavimas
12.35-13.25 pamokslas (pamokslininkas)
13.30-16.00 Pietūs
16.00-16.50 Jaunimo grupių programa (1-2 psalmė, Dievo darbų liudijimai mūsų gyvenime, eilės)
16.50-18.00 Seminarai
18.00-18.10 Pertrauka
18.10-18.40 pamokslas, malda
18.40-19.00 Klausimai - atsakymai
19.00 -20.00 Vakarienė

Sekmadienis 19 gegužės 2019 m.
10.00 Sekmadieninis rytinis tarnavimas, kiekvienos šalies atstovų dalyvavimas
14.00 Pietūs
15.00 Svečių palydėjimas

Jaunimo konferencijos Vilniuje programa

2019-05-08

Tema: "bet Kristus, kaip sūnus, viešpatauja savo namams, kurio namai esame mes, jei tvirtai išlaikome pasitikėjimą ir vilties džiaugsmą tvirtą iki galo" (Hebr. 3:6).

47-oji PABALTIJO IR EUROPOS JAUNIMO KONFERENCIJA
PROGRAMA
Vilnius, Lietuva
2019.05.16 – 2019.05.19
Ketvirtadienis 16 gegužės 2019 m.
Registracija
20.30 Nakvynės organizavimas

Penktadienis 17 gegužės 2019 m.
11.00-11.15 sveikinimo žodis
11.15-11.30 šlovinimas
11.30-12.00 pamokslas, malda
12.00-12.05 dainavimas
12.05-12.35 pamokslas
12.35-12.40 dainavimas
12.40-13.25 pamokslas, malda (pamokslininkas)
13.30-16.00 Pietūs
16.00-16.40 Jaunimo grupių programa (1-2 psalmė, Dievo darbų liudijimai mūsų gyvenime, eilės)
16.40-17.50 Seminarai
17.50-18.00 Pertrauka
18.00-18.30 pamokslas, malda
18.30-19.00 Klausimai - atsakymai
19.00 -20.00 Vakarienė

Šeštadienis 18 gegužės 2019 m.
10.00-10.15 sveikinimo žodis Hbr 3:6: "bet Kristus, kaip sūnus, viešpatauja savo namams; kurio namai esame mes, jei tvirtai išlaikome pasitikėjimą ir vilties džiaugsmą tvirtą iki galo."
10.15-10.30 šlovinimas
10.30-11.00 pamokslas, malda
11.00-11.05 dainavimas
11.05-11.35 pamokslas, malda
11.35-11.55 Pertrauka
11.55-12.25 pamokslas, malda
12.25-12.35 dainavimas
12.35-13.25 pamokslas (pamokslininkas)
13.30-16.00 Pietūs
16.00-16.50 Jaunimo grupių programa (1-2 psalmė, Dievo darbų liudijimai mūsų gyvenime, eilės)
16.50-18.00 Seminarai
18.00-18.10 Pertrauka
18.10-18.40 pamokslas, malda
18.40-19.00 Klausimai - atsakymai
19.00 -20.00 Vakarienė

Sekmadienis 19 gegužės 2019 m.
10.00 Sekmadieninis rytinis tarnavimas, kiekvienos šalies atstovų dalyvavimas
14.00 Pietūs
15.00 Svečių palydėjimas

SU VELYKŲ ŠVENTE!!! KRISTUS MIRĖ, BET IR PRISIKĖLĖ! MIRĖ UŽ MŪSŲ NUODĖMES, PRISIKĖLĖ MŪSŲ IŠTEISINIMUI !

2019-04-21

Kviečiame į šventinius velykinius tarnavimus Bažnyčioje "Biblijos kelias"!
1. Rytinis sekmadienio susirinkimas 21 balandžio 10 val. Vaišės ir bendravimas po iškilmingo tarnavimo Dievui. Programoje dalyvauja vaikai, paaugliai, jaunimas, pamokslininkai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.
2. Tarnavimas "Užmirštas altorius" Kviečiame bendravimui ir atsinaujinimui į Bažnyčią tuos, kurie kažkada lankė Bažnyčią, tačiau atšalo. 21 balandžio 17 val. Sekmadienį, velykinė vakarienė apatinėje salėje.
3. Padėkos už Kristaus auką ir Dievo šlovinimo vakaras. Pirmadienį 22 balandžio 17.30 val. Savo giedojimu ir muzika mes šlovinsime Dievą ir atnašausime savo lūpų auką Dangiškajam Tėvui už tai, kad Jis taip pamilo pasaulį ...
4. Velykinis maldos susirinkimas. 23 balandžio, 18.30 val., antradienį.
Maloniai laukiame visų jūsų !

SU VELYKŲ ŠVENTE!!! KRISTUS MIRĖ, BET IR PRISIKĖLĖ! MIRĖ UŽ MŪSŲ NUODĖMES, PRISIKĖLĖ MŪSŲ IŠTEISINIMUI !

2019-04-21

Kviečiame į šventinius velykinius tarnavimus Bažnyčioje "Biblijos kelias"!
1. Rytinis sekmadienio susirinkimas 21 balandžio 10 val. Vaišės ir bendravimas po iškilmingo tarnavimo Dievui. Programoje dalyvauja vaikai, paaugliai, jaunimas, pamokslininkai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.
2. Tarnavimas "Užmirštas altorius" Kviečiame bendravimui ir atsinaujinimui į Bažnyčią tuos, kurie kažkada lankė Bažnyčią, tačiau atšalo. 21 balandžio 17 val. Sekmadienį, velykinė vakarienė apatinėje salėje.
3. Padėkos už Kristaus auką ir Dievo šlovinimo vakaras. Pirmadienį 22 balandžio 17.30 val. Savo giedojimu ir muzika mes šlovinsime Dievą ir atnašausime savo lūpų auką Dangiškajam Tėvui už tai, kad Jis taip pamilo pasaulį ...
4. Velykinis maldos susirinkimas. 23 balandžio, 18.30 val., antradienį.
Maloniai laukiame visų jūsų !

Tarptautinė jaunimo konferencija Lenkijoje

2019-03-02

Bažnyčios jaunimas grįžo iš tolimos kelionės džiugus ir įkvėptas. Niekas nepasigailėjo, kad praleido kelionėje daug laiko, kartais likdami alkani ir be miego. Susirinkimas Legnicoje kompensavo visus sunkumus ir nepatogumus. Susirinko daug jaunimo iš visos Europos. Pagrindine tema dalinosi vyskupas iš Vokietijos Ričardas Cimermanas. Pamokslavo pastoriai iš Pabaltijo, Lenkijos, Baltarusijos. Galima drąsiai pareikšti, kad Dievas myli jaunimą ir visada gausiai laimina tokius susirinkimus.

Tarptautinė jaunimo konferencija Lenkijoje

2019-03-02

Bažnyčios jaunimas grįžo iš tolimos kelionės džiugus ir įkvėptas. Niekas nepasigailėjo, kad praleido kelionėje daug laiko, kartais likdami alkani ir be miego. Susirinkimas Legnicoje kompensavo visus sunkumus ir nepatogumus. Susirinko daug jaunimo iš visos Europos. Pagrindine tema dalinosi vyskupas iš Vokietijos Ričardas Cimermanas. Pamokslavo pastoriai iš Pabaltijo, Lenkijos, Baltarusijos. Galima drąsiai pareikšti, kad Dievas myli jaunimą ir visada gausiai laimina tokius susirinkimus.

Nacionalinė maldos diena

2019-01-26

Gyvename paskutiniaisiais laikais. Mes negalime pakeisti daug ko, kas įvyksta Lietuvos ar bažnyčios gyvenime, bet Dievas viską gali. Jis nori išgirsti pakvietimą iš savo tautos kaip šauksmą, kaip Jis išgirdo kažkada iš Izraelio, esančio Egipte ir pasiuntė pagalbą. 2018 metais gruodžio 1 d., Litexpo rūmuose Vilniuje susirinko Evangelinės
Lietuvos bažnyčios, kad vieningai pakelti balsą maldoje už savo šalį. Šis tarnavimas susideda iš dviejų dalių: 12val. Prasideda maldos tarnavimas – įvairių bažnyčių pastoriai kvies prisijungti prie maldos už įvairius poreikius, aktualius Lietuvai. 16val. bendras šventinis susirinkimas su įžymiu Evangelistu iš Did.Britanijos Davidu Hathavejumi. Šie abu tarnavimai organizuojami visiems norintiems ir įėjimas yra laisvas. Be pamokslų ir maldų bus daug muzikos, šlovinimo, dainavimo, programa vaikams su dovanėlėmis. Laukiame visų jūsų!

Nacionalinė maldos diena

2019-01-26

Gyvename paskutiniaisiais laikais. Mes negalime pakeisti daug ko, kas įvyksta Lietuvos ar bažnyčios gyvenime, bet Dievas viską gali. Jis nori išgirsti pakvietimą iš savo tautos kaip šauksmą, kaip Jis išgirdo kažkada iš Izraelio, esančio Egipte ir pasiuntė pagalbą. 2018 metais gruodžio 1 d., Litexpo rūmuose Vilniuje susirinko Evangelinės
Lietuvos bažnyčios, kad vieningai pakelti balsą maldoje už savo šalį. Šis tarnavimas susideda iš dviejų dalių: 12val. Prasideda maldos tarnavimas – įvairių bažnyčių pastoriai kvies prisijungti prie maldos už įvairius poreikius, aktualius Lietuvai. 16val. bendras šventinis susirinkimas su įžymiu Evangelistu iš Did.Britanijos Davidu Hathavejumi. Šie abu tarnavimai organizuojami visiems norintiems ir įėjimas yra laisvas. Be pamokslų ir maldų bus daug muzikos, šlovinimo, dainavimo, programa vaikams su dovanėlėmis. Laukiame visų jūsų!

Derliaus šventė

2019-01-26

Lietuvos laukuose dar nesibaigė derliaus nuėmimas, bet bažnyčia jau kreipėsi į Dievą su nuoširdaus dėkingumo žodžiais. Dėka to mes ant stalo turime maisto, tačiau visi mes puikiai suprantame, kad visa tai būtų neįmanoma jei ne Dievas! Jis liepė saulei šviesti ir šildyti, pasiuntė lietų kai jo labiausiai reikia, suteikė jėgų ir sveikatos žmonėms. Tai visuomet reikia atminti!
Dėl šios priežasties bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, buvo surengta šventė- Padėkos diena, kurios metu buvo daug dainų, eilėraščių ir Dievo žodžio. Daug svečių džiaugėsi kartu su bažnyčia. Maždaug 40 pastorių ir tarnautojų iš Lenkijos dalyvavo šventėje kaip brangūs svečiai. Po oficialios dalies visų laukė vaišės.

Derliaus šventė

2019-01-26

Lietuvos laukuose dar nesibaigė derliaus nuėmimas, bet bažnyčia jau kreipėsi į Dievą su nuoširdaus dėkingumo žodžiais. Dėka to mes ant stalo turime maisto, tačiau visi mes puikiai suprantame, kad visa tai būtų neįmanoma jei ne Dievas! Jis liepė saulei šviesti ir šildyti, pasiuntė lietų kai jo labiausiai reikia, suteikė jėgų ir sveikatos žmonėms. Tai visuomet reikia atminti!
Dėl šios priežasties bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, buvo surengta šventė- Padėkos diena, kurios metu buvo daug dainų, eilėraščių ir Dievo žodžio. Daug svečių džiaugėsi kartu su bažnyčia. Maždaug 40 pastorių ir tarnautojų iš Lenkijos dalyvavo šventėje kaip brangūs svečiai. Po oficialios dalies visų laukė vaišės.

Vandens krikštas

2019-01-26

Šiais metais įvyko jau antras krikštas. Penki žmonės iki galo praėjo pasiruošimą krikštui ir sudarė sąjungą su Viešpačiu. Viešpats palaimino tai. Krikštą suteikė diakonas Marekas ežere prie Sudervės. Susirinko daug žmonių. Sinoptikai žadėjo blogą orą, bet Dievas suteikė ramybę ir tylą. Po krikšto visi sugrįžome į Maldos namus, kur buvo paruoštos vaišės. Po vaišinimo, naujai pakrikštytiems buvo suteikta Viešpaties vakarienė.
Sekančią dieną, rytinio sekmadieninio tarnavimo metu, visus pakrikštytuosius priėmėme į bažnyčios narius ir pasveikinome. Kiekvienam iš jų, šiai dienai atminti, buvo įteikta vardinė Biblija ir raštas.

Vandens krikštas

2019-01-26

Šiais metais įvyko jau antras krikštas. Penki žmonės iki galo praėjo pasiruošimą krikštui ir sudarė sąjungą su Viešpačiu. Viešpats palaimino tai. Krikštą suteikė diakonas Marekas ežere prie Sudervės. Susirinko daug žmonių. Sinoptikai žadėjo blogą orą, bet Dievas suteikė ramybę ir tylą. Po krikšto visi sugrįžome į Maldos namus, kur buvo paruoštos vaišės. Po vaišinimo, naujai pakrikštytiems buvo suteikta Viešpaties vakarienė.
Sekančią dieną, rytinio sekmadieninio tarnavimo metu, visus pakrikštytuosius priėmėme į bažnyčios narius ir pasveikinome. Kiekvienam iš jų, šiai dienai atminti, buvo įteikta vardinė Biblija ir raštas.

1 2