Naujienos

Šlovinimo ir garbinimo vakaras – 2020 m

2020-09-29

Bažnyčioje ,,Biblijos kelias” padėkos dieną vyko šlovinimo vakaras. Šis vakaras buvo sukurtas tam, kad galėtume suteikti visą šlovę mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Šventinis šlovinimo vakaras vyko rugsėjo 27 d., 17:00 val. Šį padėkos vakarą mus aplankė svečiai iš bažnyčių: Pabradės ir „Maldos namų“. Šventinį vakarą koncertavo: „Sidabrinės“ grupės, trys garbinimo grupės iš „Biblijos kelio“ bažnyčios, pamaldų grupė iš Pabradės miesto ir muzikos grupė iš „Maldos namų“. Buvo labai pamokantis ir darnus visų grupių pasirodymas. Tarp psalmių broliai pasidalijo trumpu Žodžiu. Ačiū Dievui, kad tarp Jo žmonių yra talentingų dainininkų ir muzikantų! Dalyviams ir svečiams labai patiko „Šlovinimo ir garbinimo vakaras 2020“.

Šlovinimo ir garbinimo vakaras – 2020 m

2020-09-29

Bažnyčioje ,,Biblijos kelias” padėkos dieną vyko šlovinimo vakaras. Šis vakaras buvo sukurtas tam, kad galėtume suteikti visą šlovę mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. Šventinis šlovinimo vakaras vyko rugsėjo 27 d., 17:00 val. Šį padėkos vakarą mus aplankė svečiai iš bažnyčių: Pabradės ir „Maldos namų“. Šventinį vakarą koncertavo: „Sidabrinės“ grupės, trys garbinimo grupės iš „Biblijos kelio“ bažnyčios, pamaldų grupė iš Pabradės miesto ir muzikos grupė iš „Maldos namų“. Buvo labai pamokantis ir darnus visų grupių pasirodymas. Tarp psalmių broliai pasidalijo trumpu Žodžiu. Ačiū Dievui, kad tarp Jo žmonių yra talentingų dainininkų ir muzikantų! Dalyviams ir svečiams labai patiko „Šlovinimo ir garbinimo vakaras 2020“.

Derliaus šventė – 2020 m

2020-09-29

Rugsėjo 27 d., Sekmadienį, „Biblijos kelio“ bažnyčioje vyko Derliaus šventė. Šventės šūkis yra „Už viską dėkokite“ (1 Tes. 5, 18). Šią dieną bažnyčia dėkoja Viešpačiui už palaimintą derlių, orą ir duoną ant stalo. Šią dieną prisimenama daugybė palaiminimų, o Viešpačiui suteikiama šlovė už visus Jo palaiminimus! Ši diena kupina džiaugsmo, bendravimo su skanėstais.
Atostogų metu pas mus lankėsi vyskupas Borisas Šutovas iš Estijos. Jis pasidalijo Dievo žodžiu, instrukcijomis ir perdavė sveikinimus iš Estijos bažnyčios.
„Nes kiekvienas Dievo kūrinys yra geras ir niekas nėra smerktinas, jei jis priimamas su padėka“ (1 Tim 4, 4).

Derliaus šventė – 2020 m

2020-09-29

Rugsėjo 27 d., Sekmadienį, „Biblijos kelio“ bažnyčioje vyko Derliaus šventė. Šventės šūkis yra „Už viską dėkokite“ (1 Tes. 5, 18). Šią dieną bažnyčia dėkoja Viešpačiui už palaimintą derlių, orą ir duoną ant stalo. Šią dieną prisimenama daugybė palaiminimų, o Viešpačiui suteikiama šlovė už visus Jo palaiminimus! Ši diena kupina džiaugsmo, bendravimo su skanėstais.
Atostogų metu pas mus lankėsi vyskupas Borisas Šutovas iš Estijos. Jis pasidalijo Dievo žodžiu, instrukcijomis ir perdavė sveikinimus iš Estijos bažnyčios.
„Nes kiekvienas Dievo kūrinys yra geras ir niekas nėra smerktinas, jei jis priimamas su padėka“ (1 Tim 4, 4).

Nuotakos ir jaunikio balsas! 2020.09.20

2020-09-21

„Biblijos kelio“ bažnyčioje vėl nuskambėjo džiugus nuotakos ir jaunikio balsas. Sekmadienį – rugsėjo 20 d. brolis Dovydas Jaruševičus pateikė pasiūlymą Julijai Chatkevič. Mes nuoširdžiai sveikiname jaunus žmones už tokį svarbų sprendimą jų gyvenime ! Dievas te laimina juos ir te suteikia pagalbą viskam!

Nuotakos ir jaunikio balsas! 2020.09.20

2020-09-21

„Biblijos kelio“ bažnyčioje vėl nuskambėjo džiugus nuotakos ir jaunikio balsas. Sekmadienį – rugsėjo 20 d. brolis Dovydas Jaruševičus pateikė pasiūlymą Julijai Chatkevič. Mes nuoširdžiai sveikiname jaunus žmones už tokį svarbų sprendimą jų gyvenime ! Dievas te laimina juos ir te suteikia pagalbą viskam!

Veronikos Gurskajos laidotuvės

2020-09-21

Būdama 84-erių mirė mūsų brangi sesuo Veronika Gurskaja. Laidotuvės įvyko 2020 m. rugsėjo 19 d. Nemenčinėje, iš kur kilusi Veronika. “Biblijos kelio” bažnyčia reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir draugams, ypač mūsų broliui Romui Gurskiui. Tegul neliūdi teisiųjų širdys, nes jų viltis yra Viešpatyje!

Veronikos Gurskajos laidotuvės

2020-09-21

Būdama 84-erių mirė mūsų brangi sesuo Veronika Gurskaja. Laidotuvės įvyko 2020 m. rugsėjo 19 d. Nemenčinėje, iš kur kilusi Veronika. “Biblijos kelio” bažnyčia reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir draugams, ypač mūsų broliui Romui Gurskiui. Tegul neliūdi teisiųjų širdys, nes jų viltis yra Viešpatyje!

Galinos Dasiukevič laidotuvės.

2020-09-18

„Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko mūsų brangios sesers Galinos Dasiukevič laidotuvės. Galina mirė 2020 m. rugsėjo 14 d. nuo ilgos ligos. Laidotuvės vyko rugsėjo 16 d., jos gimtajame Buivydiškių kaime. Sesuo Galina paliko ryškų pėdsaką žmonių atmintyje. Ji turėjo tyrą širdį, švelnią ir tylią dvasią. Te pažvelgia Viešpats į jos gerus darbus, kuriuos ji padarė gyvendama žemėje! Reiškiame nuoširdžią užuojautą sesers Galinos šeimai ir draugams.

Galinos Dasiukevič laidotuvės.

2020-09-18

„Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko mūsų brangios sesers Galinos Dasiukevič laidotuvės. Galina mirė 2020 m. rugsėjo 14 d. nuo ilgos ligos. Laidotuvės vyko rugsėjo 16 d., jos gimtajame Buivydiškių kaime. Sesuo Galina paliko ryškų pėdsaką žmonių atmintyje. Ji turėjo tyrą širdį, švelnią ir tylią dvasią. Te pažvelgia Viešpats į jos gerus darbus, kuriuos ji padarė gyvendama žemėje! Reiškiame nuoširdžią užuojautą sesers Galinos šeimai ir draugams.

Nadeždos Stepankevičienės laidotuvės.

2020-09-16

Sekmadienį, 2020 m. Rugsėjo 13 – 2020 m., Vyko Nadeždos Stepankevičienės sesers laidotuvės. Nadežda mirė sulaukusi 83 metų. “Biblijos kelio” bažnyčia reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir draugams.

Nadeždos Stepankevičienės laidotuvės.

2020-09-16

Sekmadienį, 2020 m. Rugsėjo 13 – 2020 m., Vyko Nadeždos Stepankevičienės sesers laidotuvės. Nadežda mirė sulaukusi 83 metų. “Biblijos kelio” bažnyčia reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir draugams.

Teologijos koledžas

2020-09-16

2020 m. Rugsėjo 12 d., šeštadienį, įvyko iškilmingas Teologijos koledžo atidarymas. Pirmasis seminaras vyko bažnyčioje „Biblijos kelias“. Seminarą vedė bažnyčios pastorius Anatolijus Dmitrukas. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo teologijos koledžo dėstytojai: vyskupas Borisas Filonas, „Atsinaujinimo“ bažnyčios pastorius Nikolajus Tkačukas ir „Biblijos kelio“ bažnyčios pastorius Anatolijus Dmitrukas. Seminaro tema: „Laiškas korintiečiams“, 1-2 dalis. Seminare dalyvavo ne tik teologijos koledžo studentai, bet ir bažnyčios nariai, norintys studijuoti Šventąjį Raštą.

Teologijos koledžas

2020-09-16

2020 m. Rugsėjo 12 d., šeštadienį, įvyko iškilmingas Teologijos koledžo atidarymas. Pirmasis seminaras vyko bažnyčioje „Biblijos kelias“. Seminarą vedė bažnyčios pastorius Anatolijus Dmitrukas. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo teologijos koledžo dėstytojai: vyskupas Borisas Filonas, „Atsinaujinimo“ bažnyčios pastorius Nikolajus Tkačukas ir „Biblijos kelio“ bažnyčios pastorius Anatolijus Dmitrukas. Seminaro tema: „Laiškas korintiečiams“, 1-2 dalis. Seminare dalyvavo ne tik teologijos koledžo studentai, bet ir bažnyčios nariai, norintys studijuoti Šventąjį Raštą.

Olego ir Loretos vestuvės !

2020-09-09

Šviesų sekmadienio rytą „Biblijos kelio“ bažnyčioje vėl nuskambėjo nuotakos ir jaunikio balsas. Loreta Dmitruk, priešais bažnyčią pasirodė su gražia vestuvine suknele. Jaunikis buvo Olegas Šnitkovas. 2020 m. Rugsėjo 6 d. Vyko jaunųjų vestuvės ir vestuvių puota. Šią reikšmingą ir iškilmingą dieną jie atvyko pasveikinti jaunųjų: artimųjų, giminaičių ir draugų. Iš visos širdies linkime jauniems žmonėms Dievo palaimos būsimoje kelionėje.

Viską, ką daro Dievas, jis daro puikiai !

Olego ir Loretos vestuvės !

2020-09-09

Šviesų sekmadienio rytą „Biblijos kelio“ bažnyčioje vėl nuskambėjo nuotakos ir jaunikio balsas. Loreta Dmitruk, priešais bažnyčią pasirodė su gražia vestuvine suknele. Jaunikis buvo Olegas Šnitkovas. 2020 m. Rugsėjo 6 d. Vyko jaunųjų vestuvės ir vestuvių puota. Šią reikšmingą ir iškilmingą dieną jie atvyko pasveikinti jaunųjų: artimųjų, giminaičių ir draugų. Iš visos širdies linkime jauniems žmonėms Dievo palaimos būsimoje kelionėje.

Viską, ką daro Dievas, jis daro puikiai !

Palaiminimas naujiems mokslo metams.

2020-08-31

Rugpjūčio pabaigoje – 30 dieną „Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko palaiminimas: moksleiviai, studentai, švietimo įstaigų mokytojai ir sekmadieninės mokyklos tarnautojai. Bažnyčia šią tarnystę vertina ypač rimtai ir kasmet stengiasi palaiminti moksleivius ir mokytojus ateinantiems mokslo metams. Kartais pamokymai ir patarimai lydi visus metus ir dažnai tampa palaikymu. Dieve, palaimink visus, kurie mokslo metus pradeda 2020 m., ypač pirmokus, kurie pirmą kartą pradeda naują ugdymo kelią!

Palaiminimas naujiems mokslo metams.

2020-08-31

Rugpjūčio pabaigoje – 30 dieną „Biblijos kelio“ bažnyčioje įvyko palaiminimas: moksleiviai, studentai, švietimo įstaigų mokytojai ir sekmadieninės mokyklos tarnautojai. Bažnyčia šią tarnystę vertina ypač rimtai ir kasmet stengiasi palaiminti moksleivius ir mokytojus ateinantiems mokslo metams. Kartais pamokymai ir patarimai lydi visus metus ir dažnai tampa palaikymu. Dieve, palaimink visus, kurie mokslo metus pradeda 2020 m., ypač pirmokus, kurie pirmą kartą pradeda naują ugdymo kelią!

Vaikų krikščionių stovykla – 2020 m

2020-08-18

Ignalinos rajone rugpjūčio 3–9 dienomis vyko bažnyčios “Biblijos kelias” vaikų stovykla. Stovykla įsikūrusi ant ežero kranto, aplink nuostabią gamtą.

Stovyklos šūkis buvo: “Ne mažas dideliems dalykams!”

Stovyklos tema: „Misija įmanoma !“

Stovyklos devizą palaiko ištrauka iš Mato evangelijos: „O Jėzus, žiūrėdamas, jiems pasakė: žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma“ (Mt 19, 26).

Iš viso stovykloje buvo 50 vaikų ir 25 auklėtojai.

Stovyklos koordinatoriai buvo: Julija Ch. ir Rūta U. Stovyklos direktorius – Arkadijus Ponomariovas.

Stovykloje vyko refleksijos žaidimai, pratybos kiekvieną rytą, plaukimas, įvairūs būreliai, sportiniai žaidimai, Biblijos valanda, maldos susitikimas, pamaldos, estafetės tarp komandų ir, žinoma, – prizai. Viešpats palaimino mane oru ir susitarimu. Vaikai liko labai patenkinti stovykla. Buvo labai liūdna išvykti, vaikai nenorėjo, kad šis nuostabus laikas pasibaigtų. Kiekvienas iš jų išvyko į savo namus, tačiau šis ryškus krikščioniškos stovyklos – 2020-ųjų prisiminimas išliks ilgam.

Vaikų krikščionių stovykla – 2020 m

2020-08-18

Ignalinos rajone rugpjūčio 3–9 dienomis vyko bažnyčios “Biblijos kelias” vaikų stovykla. Stovykla įsikūrusi ant ežero kranto, aplink nuostabią gamtą.

Stovyklos šūkis buvo: “Ne mažas dideliems dalykams!”

Stovyklos tema: „Misija įmanoma !“

Stovyklos devizą palaiko ištrauka iš Mato evangelijos: „O Jėzus, žiūrėdamas, jiems pasakė: žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma“ (Mt 19, 26).

Iš viso stovykloje buvo 50 vaikų ir 25 auklėtojai.

Stovyklos koordinatoriai buvo: Julija Ch. ir Rūta U. Stovyklos direktorius – Arkadijus Ponomariovas.

Stovykloje vyko refleksijos žaidimai, pratybos kiekvieną rytą, plaukimas, įvairūs būreliai, sportiniai žaidimai, Biblijos valanda, maldos susitikimas, pamaldos, estafetės tarp komandų ir, žinoma, – prizai. Viešpats palaimino mane oru ir susitarimu. Vaikai liko labai patenkinti stovykla. Buvo labai liūdna išvykti, vaikai nenorėjo, kad šis nuostabus laikas pasibaigtų. Kiekvienas iš jų išvyko į savo namus, tačiau šis ryškus krikščioniškos stovyklos – 2020-ųjų prisiminimas išliks ilgam.

1 2 3 5