Vietinė misija

Mūsų misija yra skelbti Dievo žodį visiems žmonėms. Bažnyčios misionieriai tarnauja Eišiškėse, Baltojoje Vokėje bei šių miestų apylinkėse.

Kiekvieną šeštadienio rytą iš Fabijoniškėse esančios bažnyčios iškeliauja į Vilniaus ir Šalčininkų apylinkes kelios misionierių grupės, pasiryžusios tarnauti Viešpačiui ir skelbti Jo žodį. Misionieriai – tai broliai ir seserys, kuriuos Dievas kartu su įvairiomis dvasios dovanomis bei gebėjimu tarnauti, apdovanojo troškimu sklebti Jo žodį žmonėms.

Aplink Vilniaus miestą išsidėstė aibė nedidukų miestelių ir gyvenviečių. Kai kuriuose iš jų yra vietinės Evangelijos tikėjimo krikščionių bendruomenės (pvz., Grigiškėse -Evangelijos tikėjimo krikščionių bendruomenė, Lentvaryje – Evangelijos tikėjimo krikščionių bažnyčia “Biblijos kelias”). Kitose gyvenvietėse ir kaimeliuose tikintieji buriasi į nedideles grupeles savo namuose arba tiesiog savo gyvenimo būdu liūdija apie Išsigelbėjimą ir Dievo malonę. Be to, misionieriai teikia žmonėms socialinę paramą. Drauge su keletu labdaros misijų (viena jų “Krikščionių labdaros misija Eklezija”) misionieriai padeda bent iš dalies išspręsti skurdo problemą Lietuvos kaimuose. Kasmet “Biblijos kelio” bažnyčios dalyvauja labdaros programoje “Samariečio krepšys”, kuomet tūkstančiai Lietuvos vaikų gauna kalėdines dovanėles nuo JAV krikščionių šeimų.


Mūsų bažnyčios tikintieji buriasi pagal savo gyvenamąją vietą į vadinamąsias ląsteles (susitikimai ir susirinkimai vyksta antradieniais). Daugelis tokių ląstelių atlieka misionierių centrų vaidmenį, ypač kaimuose, esančiuose toli nuo Vilniaus, ir tokiose gyvenvietėse kaip Skaidiškės. Vos per kelerius metus negausi Naujosios Vilnios grupė savo narių skaičiumi prilygo nedidelei bažnyčiai (apie 60 žmonių). Šiuo metu ten vyksta keli atskiri tarnavimai ir bendros vakarinės sekmadieninės pamaldos.