Naujienos

PABALTIJO IR EUROPOS BAŽNYČIŲ JAUNIMO KONFERENCIJA VILNIUJE

2019-05-17

Maloniai kviečiame Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir kitų Europos šalių bažnyčių jaunimą atvykti į konferenciją ! Tai visuomet tampa ypatingu įvykiu. Kai aktyvus, dievobaimingas ir pripildytas Šv. Dvasios jaunimas susirenka kartu, Dievas ypač palaimina tokius susirinkimus. Stiprūs pamokslai, karštos maldos, pranašų tarnystės - visa tai tarnauja jaunimo dvasiniam augimui.

PABALTIJO IR EUROPOS BAŽNYČIŲ JAUNIMO KONFERENCIJA VILNIUJE

2019-05-17

Maloniai kviečiame Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir kitų Europos šalių bažnyčių jaunimą atvykti į konferenciją ! Tai visuomet tampa ypatingu įvykiu. Kai aktyvus, dievobaimingas ir pripildytas Šv. Dvasios jaunimas susirenka kartu, Dievas ypač palaimina tokius susirinkimus. Stiprūs pamokslai, karštos maldos, pranašų tarnystės - visa tai tarnauja jaunimo dvasiniam augimui.

Jaunimo konferencijos Vilniuje programa

2019-05-08

Tema: "bet Kristus, kaip sūnus, viešpatauja savo namams, kurio namai esame mes, jei tvirtai išlaikome pasitikėjimą ir vilties džiaugsmą tvirtą iki galo" (Hebr. 3:6).

47-oji PABALTIJO IR EUROPOS JAUNIMO KONFERENCIJA
PROGRAMA
Vilnius, Lietuva
2019.05.16 – 2019.05.19
Ketvirtadienis 16 gegužės 2019 m.
Registracija
20.30 Nakvynės organizavimas

Penktadienis 17 gegužės 2019 m.
11.00-11.15 sveikinimo žodis
11.15-11.30 šlovinimas
11.30-12.00 pamokslas, malda
12.00-12.05 dainavimas
12.05-12.35 pamokslas
12.35-12.40 dainavimas
12.40-13.25 pamokslas, malda (pamokslininkas)
13.30-16.00 Pietūs
16.00-16.40 Jaunimo grupių programa (1-2 psalmė, Dievo darbų liudijimai mūsų gyvenime, eilės)
16.40-17.50 Seminarai
17.50-18.00 Pertrauka
18.00-18.30 pamokslas, malda
18.30-19.00 Klausimai - atsakymai
19.00 -20.00 Vakarienė

Šeštadienis 18 gegužės 2019 m.
10.00-10.15 sveikinimo žodis Hbr 3:6: "bet Kristus, kaip sūnus, viešpatauja savo namams; kurio namai esame mes, jei tvirtai išlaikome pasitikėjimą ir vilties džiaugsmą tvirtą iki galo."
10.15-10.30 šlovinimas
10.30-11.00 pamokslas, malda
11.00-11.05 dainavimas
11.05-11.35 pamokslas, malda
11.35-11.55 Pertrauka
11.55-12.25 pamokslas, malda
12.25-12.35 dainavimas
12.35-13.25 pamokslas (pamokslininkas)
13.30-16.00 Pietūs
16.00-16.50 Jaunimo grupių programa (1-2 psalmė, Dievo darbų liudijimai mūsų gyvenime, eilės)
16.50-18.00 Seminarai
18.00-18.10 Pertrauka
18.10-18.40 pamokslas, malda
18.40-19.00 Klausimai - atsakymai
19.00 -20.00 Vakarienė

Sekmadienis 19 gegužės 2019 m.
10.00 Sekmadieninis rytinis tarnavimas, kiekvienos šalies atstovų dalyvavimas
14.00 Pietūs
15.00 Svečių palydėjimas

Jaunimo konferencijos Vilniuje programa

2019-05-08

Tema: "bet Kristus, kaip sūnus, viešpatauja savo namams, kurio namai esame mes, jei tvirtai išlaikome pasitikėjimą ir vilties džiaugsmą tvirtą iki galo" (Hebr. 3:6).

47-oji PABALTIJO IR EUROPOS JAUNIMO KONFERENCIJA
PROGRAMA
Vilnius, Lietuva
2019.05.16 – 2019.05.19
Ketvirtadienis 16 gegužės 2019 m.
Registracija
20.30 Nakvynės organizavimas

Penktadienis 17 gegužės 2019 m.
11.00-11.15 sveikinimo žodis
11.15-11.30 šlovinimas
11.30-12.00 pamokslas, malda
12.00-12.05 dainavimas
12.05-12.35 pamokslas
12.35-12.40 dainavimas
12.40-13.25 pamokslas, malda (pamokslininkas)
13.30-16.00 Pietūs
16.00-16.40 Jaunimo grupių programa (1-2 psalmė, Dievo darbų liudijimai mūsų gyvenime, eilės)
16.40-17.50 Seminarai
17.50-18.00 Pertrauka
18.00-18.30 pamokslas, malda
18.30-19.00 Klausimai - atsakymai
19.00 -20.00 Vakarienė

Šeštadienis 18 gegužės 2019 m.
10.00-10.15 sveikinimo žodis Hbr 3:6: "bet Kristus, kaip sūnus, viešpatauja savo namams; kurio namai esame mes, jei tvirtai išlaikome pasitikėjimą ir vilties džiaugsmą tvirtą iki galo."
10.15-10.30 šlovinimas
10.30-11.00 pamokslas, malda
11.00-11.05 dainavimas
11.05-11.35 pamokslas, malda
11.35-11.55 Pertrauka
11.55-12.25 pamokslas, malda
12.25-12.35 dainavimas
12.35-13.25 pamokslas (pamokslininkas)
13.30-16.00 Pietūs
16.00-16.50 Jaunimo grupių programa (1-2 psalmė, Dievo darbų liudijimai mūsų gyvenime, eilės)
16.50-18.00 Seminarai
18.00-18.10 Pertrauka
18.10-18.40 pamokslas, malda
18.40-19.00 Klausimai - atsakymai
19.00 -20.00 Vakarienė

Sekmadienis 19 gegužės 2019 m.
10.00 Sekmadieninis rytinis tarnavimas, kiekvienos šalies atstovų dalyvavimas
14.00 Pietūs
15.00 Svečių palydėjimas

SU VELYKŲ ŠVENTE!!! KRISTUS MIRĖ, BET IR PRISIKĖLĖ! MIRĖ UŽ MŪSŲ NUODĖMES, PRISIKĖLĖ MŪSŲ IŠTEISINIMUI !

2019-04-21

Kviečiame į šventinius velykinius tarnavimus Bažnyčioje "Biblijos kelias"!
1. Rytinis sekmadienio susirinkimas 21 balandžio 10 val. Vaišės ir bendravimas po iškilmingo tarnavimo Dievui. Programoje dalyvauja vaikai, paaugliai, jaunimas, pamokslininkai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.
2. Tarnavimas "Užmirštas altorius" Kviečiame bendravimui ir atsinaujinimui į Bažnyčią tuos, kurie kažkada lankė Bažnyčią, tačiau atšalo. 21 balandžio 17 val. Sekmadienį, velykinė vakarienė apatinėje salėje.
3. Padėkos už Kristaus auką ir Dievo šlovinimo vakaras. Pirmadienį 22 balandžio 17.30 val. Savo giedojimu ir muzika mes šlovinsime Dievą ir atnašausime savo lūpų auką Dangiškajam Tėvui už tai, kad Jis taip pamilo pasaulį ...
4. Velykinis maldos susirinkimas. 23 balandžio, 18.30 val., antradienį.
Maloniai laukiame visų jūsų !

SU VELYKŲ ŠVENTE!!! KRISTUS MIRĖ, BET IR PRISIKĖLĖ! MIRĖ UŽ MŪSŲ NUODĖMES, PRISIKĖLĖ MŪSŲ IŠTEISINIMUI !

2019-04-21

Kviečiame į šventinius velykinius tarnavimus Bažnyčioje "Biblijos kelias"!
1. Rytinis sekmadienio susirinkimas 21 balandžio 10 val. Vaišės ir bendravimas po iškilmingo tarnavimo Dievui. Programoje dalyvauja vaikai, paaugliai, jaunimas, pamokslininkai lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.
2. Tarnavimas "Užmirštas altorius" Kviečiame bendravimui ir atsinaujinimui į Bažnyčią tuos, kurie kažkada lankė Bažnyčią, tačiau atšalo. 21 balandžio 17 val. Sekmadienį, velykinė vakarienė apatinėje salėje.
3. Padėkos už Kristaus auką ir Dievo šlovinimo vakaras. Pirmadienį 22 balandžio 17.30 val. Savo giedojimu ir muzika mes šlovinsime Dievą ir atnašausime savo lūpų auką Dangiškajam Tėvui už tai, kad Jis taip pamilo pasaulį ...
4. Velykinis maldos susirinkimas. 23 balandžio, 18.30 val., antradienį.
Maloniai laukiame visų jūsų !

Tarptautinė jaunimo konferencija Lenkijoje

2019-03-02

Bažnyčios jaunimas grįžo iš tolimos kelionės džiugus ir įkvėptas. Niekas nepasigailėjo, kad praleido kelionėje daug laiko, kartais likdami alkani ir be miego. Susirinkimas Legnicoje kompensavo visus sunkumus ir nepatogumus. Susirinko daug jaunimo iš visos Europos. Pagrindine tema dalinosi vyskupas iš Vokietijos Ričardas Cimermanas. Pamokslavo pastoriai iš Pabaltijo, Lenkijos, Baltarusijos. Galima drąsiai pareikšti, kad Dievas myli jaunimą ir visada gausiai laimina tokius susirinkimus.

Tarptautinė jaunimo konferencija Lenkijoje

2019-03-02

Bažnyčios jaunimas grįžo iš tolimos kelionės džiugus ir įkvėptas. Niekas nepasigailėjo, kad praleido kelionėje daug laiko, kartais likdami alkani ir be miego. Susirinkimas Legnicoje kompensavo visus sunkumus ir nepatogumus. Susirinko daug jaunimo iš visos Europos. Pagrindine tema dalinosi vyskupas iš Vokietijos Ričardas Cimermanas. Pamokslavo pastoriai iš Pabaltijo, Lenkijos, Baltarusijos. Galima drąsiai pareikšti, kad Dievas myli jaunimą ir visada gausiai laimina tokius susirinkimus.

Nacionalinė maldos diena

2019-01-26

Gyvename paskutiniaisiais laikais. Mes negalime pakeisti daug ko, kas įvyksta Lietuvos ar bažnyčios gyvenime, bet Dievas viską gali. Jis nori išgirsti pakvietimą iš savo tautos kaip šauksmą, kaip Jis išgirdo kažkada iš Izraelio, esančio Egipte ir pasiuntė pagalbą. 2018 metais gruodžio 1 d., Litexpo rūmuose Vilniuje susirinko Evangelinės
Lietuvos bažnyčios, kad vieningai pakelti balsą maldoje už savo šalį. Šis tarnavimas susideda iš dviejų dalių: 12val. Prasideda maldos tarnavimas – įvairių bažnyčių pastoriai kvies prisijungti prie maldos už įvairius poreikius, aktualius Lietuvai. 16val. bendras šventinis susirinkimas su įžymiu Evangelistu iš Did.Britanijos Davidu Hathavejumi. Šie abu tarnavimai organizuojami visiems norintiems ir įėjimas yra laisvas. Be pamokslų ir maldų bus daug muzikos, šlovinimo, dainavimo, programa vaikams su dovanėlėmis. Laukiame visų jūsų!

Nacionalinė maldos diena

2019-01-26

Gyvename paskutiniaisiais laikais. Mes negalime pakeisti daug ko, kas įvyksta Lietuvos ar bažnyčios gyvenime, bet Dievas viską gali. Jis nori išgirsti pakvietimą iš savo tautos kaip šauksmą, kaip Jis išgirdo kažkada iš Izraelio, esančio Egipte ir pasiuntė pagalbą. 2018 metais gruodžio 1 d., Litexpo rūmuose Vilniuje susirinko Evangelinės
Lietuvos bažnyčios, kad vieningai pakelti balsą maldoje už savo šalį. Šis tarnavimas susideda iš dviejų dalių: 12val. Prasideda maldos tarnavimas – įvairių bažnyčių pastoriai kvies prisijungti prie maldos už įvairius poreikius, aktualius Lietuvai. 16val. bendras šventinis susirinkimas su įžymiu Evangelistu iš Did.Britanijos Davidu Hathavejumi. Šie abu tarnavimai organizuojami visiems norintiems ir įėjimas yra laisvas. Be pamokslų ir maldų bus daug muzikos, šlovinimo, dainavimo, programa vaikams su dovanėlėmis. Laukiame visų jūsų!

Derliaus šventė

2019-01-26

Lietuvos laukuose dar nesibaigė derliaus nuėmimas, bet bažnyčia jau kreipėsi į Dievą su nuoširdaus dėkingumo žodžiais. Dėka to mes ant stalo turime maisto, tačiau visi mes puikiai suprantame, kad visa tai būtų neįmanoma jei ne Dievas! Jis liepė saulei šviesti ir šildyti, pasiuntė lietų kai jo labiausiai reikia, suteikė jėgų ir sveikatos žmonėms. Tai visuomet reikia atminti!
Dėl šios priežasties bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, buvo surengta šventė- Padėkos diena, kurios metu buvo daug dainų, eilėraščių ir Dievo žodžio. Daug svečių džiaugėsi kartu su bažnyčia. Maždaug 40 pastorių ir tarnautojų iš Lenkijos dalyvavo šventėje kaip brangūs svečiai. Po oficialios dalies visų laukė vaišės.

Derliaus šventė

2019-01-26

Lietuvos laukuose dar nesibaigė derliaus nuėmimas, bet bažnyčia jau kreipėsi į Dievą su nuoširdaus dėkingumo žodžiais. Dėka to mes ant stalo turime maisto, tačiau visi mes puikiai suprantame, kad visa tai būtų neįmanoma jei ne Dievas! Jis liepė saulei šviesti ir šildyti, pasiuntė lietų kai jo labiausiai reikia, suteikė jėgų ir sveikatos žmonėms. Tai visuomet reikia atminti!
Dėl šios priežasties bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, buvo surengta šventė- Padėkos diena, kurios metu buvo daug dainų, eilėraščių ir Dievo žodžio. Daug svečių džiaugėsi kartu su bažnyčia. Maždaug 40 pastorių ir tarnautojų iš Lenkijos dalyvavo šventėje kaip brangūs svečiai. Po oficialios dalies visų laukė vaišės.

Vandens krikštas

2019-01-26

Šiais metais įvyko jau antras krikštas. Penki žmonės iki galo praėjo pasiruošimą krikštui ir sudarė sąjungą su Viešpačiu. Viešpats palaimino tai. Krikštą suteikė diakonas Marekas ežere prie Sudervės. Susirinko daug žmonių. Sinoptikai žadėjo blogą orą, bet Dievas suteikė ramybę ir tylą. Po krikšto visi sugrįžome į Maldos namus, kur buvo paruoštos vaišės. Po vaišinimo, naujai pakrikštytiems buvo suteikta Viešpaties vakarienė.
Sekančią dieną, rytinio sekmadieninio tarnavimo metu, visus pakrikštytuosius priėmėme į bažnyčios narius ir pasveikinome. Kiekvienam iš jų, šiai dienai atminti, buvo įteikta vardinė Biblija ir raštas.

Vandens krikštas

2019-01-26

Šiais metais įvyko jau antras krikštas. Penki žmonės iki galo praėjo pasiruošimą krikštui ir sudarė sąjungą su Viešpačiu. Viešpats palaimino tai. Krikštą suteikė diakonas Marekas ežere prie Sudervės. Susirinko daug žmonių. Sinoptikai žadėjo blogą orą, bet Dievas suteikė ramybę ir tylą. Po krikšto visi sugrįžome į Maldos namus, kur buvo paruoštos vaišės. Po vaišinimo, naujai pakrikštytiems buvo suteikta Viešpaties vakarienė.
Sekančią dieną, rytinio sekmadieninio tarnavimo metu, visus pakrikštytuosius priėmėme į bažnyčios narius ir pasveikinome. Kiekvienam iš jų, šiai dienai atminti, buvo įteikta vardinė Biblija ir raštas.

Viešnagė P.Korėjoje

2019-01-26

Pastorius Anatolijus kartu su kitais žmonėmis iš Lietuvos buvo pakviestas į P.Korėją kaip Tarptautinės jaunimo misionierių konferencijos dalyvis. Konferencijos tikslai: paskatinti Korėjos ir Europos jaunimą mokytis ne tik tam, kad įgyti profesiją, bet ir mokytis Biblijos studijose ir tapti misionieriais.
Dvi savaitės P.Korėjoje, be konferencijos, buvo labai prisotintos įvairiais susitikimais, ekskursijomis ir tarnavimais įvairiose bažnyčiose. Pati įspūdingiausia viešnagė įvyko didžiausioje Seulo bažnyčioje(700 tūkstančių narių), kurioje pastoriumi tarnauja Jongi Čio.

Viešnagė P.Korėjoje

2019-01-26

Pastorius Anatolijus kartu su kitais žmonėmis iš Lietuvos buvo pakviestas į P.Korėją kaip Tarptautinės jaunimo misionierių konferencijos dalyvis. Konferencijos tikslai: paskatinti Korėjos ir Europos jaunimą mokytis ne tik tam, kad įgyti profesiją, bet ir mokytis Biblijos studijose ir tapti misionieriais.
Dvi savaitės P.Korėjoje, be konferencijos, buvo labai prisotintos įvairiais susitikimais, ekskursijomis ir tarnavimais įvairiose bažnyčiose. Pati įspūdingiausia viešnagė įvyko didžiausioje Seulo bažnyčioje(700 tūkstančių narių), kurioje pastoriumi tarnauja Jongi Čio.

Šlovinimo vakaras

2019-01-26

Pasibaigė vasaros atostogos ir visiems vėl reikia atgauti darbinį nusiteikimą. Savo tarnavimą pradėjo bažnyčios sekmadieninė mokykla. Visuomet yra teisinga pradėti kažką naujo nuo maldos ir padėkos. Sekmadienio vakarą 17 val. bažnyčioje prasidėjo padėkos ir šlovinimo tarnavimas. Brolis Dalius pašaukė visus įžanginei maldai, po kurios pasirodė vaikų grupė. Po to abi bažnyčios šlovinimo grupės pravedė savo muzikinius šlovinimus. Pabaigoje pamokslavo ir pakvietė bendrai maldai pastorius Anatolijus. Buvo susirinkę daug žmonių iš įvairių Vilniaus bažnyčių. Šis tarnavimas visus labai įkvėpė! Visi praleido puikų laiką bendravime su mūsų Viešpačiu maldoje ir šlovinime!

Šlovinimo vakaras

2019-01-26

Pasibaigė vasaros atostogos ir visiems vėl reikia atgauti darbinį nusiteikimą. Savo tarnavimą pradėjo bažnyčios sekmadieninė mokykla. Visuomet yra teisinga pradėti kažką naujo nuo maldos ir padėkos. Sekmadienio vakarą 17 val. bažnyčioje prasidėjo padėkos ir šlovinimo tarnavimas. Brolis Dalius pašaukė visus įžanginei maldai, po kurios pasirodė vaikų grupė. Po to abi bažnyčios šlovinimo grupės pravedė savo muzikinius šlovinimus. Pabaigoje pamokslavo ir pakvietė bendrai maldai pastorius Anatolijus. Buvo susirinkę daug žmonių iš įvairių Vilniaus bažnyčių. Šis tarnavimas visus labai įkvėpė! Visi praleido puikų laiką bendravime su mūsų Viešpačiu maldoje ir šlovinime!

Rėmėjų vakarienė ir šlovinimo vakaras.

2019-01-13

12.01,2019 17val. iškilmingos vakarienes metu, susirinko visi, kurie neabejingi Indijos tarnystei bažnyčioje, kurie joje dalyvauja ir nori padėti Indijos misionieriams, našlaičiams, našlėms ir sergantiems. Vakarienes metu galima buvo išgirsti dalyvių liudijimus ir pamatyti vyskupo Jokūbo vaizdo kreipimąsi. Šioje tarnystėje mes norime padrąsinti ir paskatinti tikinčiuosius geriems darbams.
Po Indijos tarnystės prasidėjo muzikinis šlovinimo vakaras. Kviečiami visi norintys pašlovinti ir padėkoti Viešpačiui už 2018 metus ir ateinančius 2019 metus. Ką gi mes galime duoti mūsų Viešpačiui? Viską ką turime – iš Jo. Lūpų vaisius, šlovinantis Jėzaus vardą –įtinkanti auka Dievui.

Rėmėjų vakarienė ir šlovinimo vakaras.

2019-01-13

12.01,2019 17val. iškilmingos vakarienes metu, susirinko visi, kurie neabejingi Indijos tarnystei bažnyčioje, kurie joje dalyvauja ir nori padėti Indijos misionieriams, našlaičiams, našlėms ir sergantiems. Vakarienes metu galima buvo išgirsti dalyvių liudijimus ir pamatyti vyskupo Jokūbo vaizdo kreipimąsi. Šioje tarnystėje mes norime padrąsinti ir paskatinti tikinčiuosius geriems darbams.
Po Indijos tarnystės prasidėjo muzikinis šlovinimo vakaras. Kviečiami visi norintys pašlovinti ir padėkoti Viešpačiui už 2018 metus ir ateinančius 2019 metus. Ką gi mes galime duoti mūsų Viešpačiui? Viską ką turime – iš Jo. Lūpų vaisius, šlovinantis Jėzaus vardą –įtinkanti auka Dievui.